Đầu Lễ: Anh Chị Em thân mến,

Tư tưởng chính của các bài đọc hôm nay đó là lột bỏ cái cũ, sai lầm mà mặc lấy cái mới, đứng đắn. Đó là lời thánh Phaolô nói trong bài đọc thứ 2 hôm nay.

Đời sống người Kitô hữu là một cuộc biến đổi, điều chỉnh triền miên, như lời Chúa Giêsu phán: “Các ngươi hãy nên trọn lành như Cha các ngươi ở trên trời”. Điều chỉnh là con đường đưa tới sự trọn lành. Tuy nhiên, để được điều đó, chúng ta phải là người phục thiện, chấp nhận sự điều chỉnh, hay nói một cách khác, là chịu để cho người ta sửa sai.

Với những tư tưởng dẫn nhập vào thánh lễ, giờ đây chúng ta bắt đầu thánh lễ với bài ca nhập lễ sau đây:

TRƯỚC BÀI I:

Dân Dothái oán trách Môisen vì ông đã dẫn họ ra khỏi đất Aicập và giờ đây đang thiếu thốn thực phẩm. Môisen đã van nài Chúa. Chúa đã ban Manna và chim cút để nuôi sống họ trên đường về đất hứa.

TRƯỚC BÀI II:

Qua Bí Tích rửa tội, chúng ta đã trở nên người mới trong sự sống mới. Chính tư tưởng đổi mới và canh tân mà Chúa Thánh Linh sẽ làm cho chúng ta sống xứng đáng ơn gọi làm nghĩa tử.

TRƯỚC BÀI TIN MỪNG:

Bài Tin Mừng hôm nay là đoạn nối tiếp câu chuyện Chúa Giêsu làm phép lạ cho 5 chiếc bánh và 2 con cá trở nên của nuôi hơn 5.000 người trong sa mạc. Nhưng trước phép lạ nầy dân chúng vẫn cứng lòng tin. Kể cả câu chuyện Manna trong Cựu Ước.

Lời Nguyện Giáo Dân

Linh mục: Anh Chị Em thân mến, Giờ đây chúng ta cùng hiệp ý trong những lời nguyện chung sau đây:

1. Chúng ta cầu nguyện cho hàng giáo phẩm Việt Nam, luôn hiệp nhất trong việc cử hành Lời Chúa và Thánh Thể. Xin cho sự thông hiệp nầy luôn liên kết Anh Chị Em Kitô hữu luôn sống hiệp nhất với nhau. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Chúng ta cầu nguyện cho cộng đoàn tín hữu khắp nơi trên thế giới, luôn biết khao khát lãnh nhận Lời Thánh và Bánh Trường Sinh mỗi khi có dịp dâng thánh lễ. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Xin cho những anh chị em đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân Công Giáo. Xin Chúa chúc lành cho đời sống hôn nhân tương lai của họ. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Chúng ta cầu nguyện cho những ai đang bị bách hại về đức tin, xin cho họ được kiên cường làm chứng tá cho Phúc Âm của Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Thế Giới chúng ta đang sống còn biết bao người chưa tin vào Mầu Nhiệm Thánh Thể. Xin cho cuộc sống của chúng ta hằng ngày sẽ là những chứng nhân của sức sống nhiệm mầu, nơi Tiệc Thánh Thể chúng ta lãnh nhận. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục:

Chúng con xin hiệp với của lễ tiến dâng trên bàn thánh là những lời cầu nguyện dâng lên trước tôn nhan. Xin Chúa ban cho cộng đoàn chúng con những ơn cần thiết như lòng mong ước. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen