Cha Frank Brennan, Dòng Tên, Giám đốc điều hành của Catholic Social Services Australia đã bị cấm phát biểu công khai tại Tổng Giáo Phận Hobart. Vị linh mục này là một luật sư về nhân quyền và là giáo sư Luật Khoa tại Đại Học Công Giáo Australia.

Trong cuộc trưng cầu ý kiến về hôn nhân đồng tính tại Úc diễn ra từ 12 tháng 9 đến 7 tháng 11, 2017, ngài công khai chống lại quan điểm truyền thống của Giáo Hội và ủng hộ việc hợp pháp hóa về mặt dân sự các kết hiệp đồng tính.

Cha Frank Brennan được tường thuật sẽ đến Hobart trong một loạt các buổi diễn thuyết nhằm bảo vệ “quyền” của người Công Giáo bất đồng với giáo huấn của Giáo Hội về “hôn nhân đồng tính”.

Đức Cha Julian Porteous, Tổng Giám mục Hobart, trong một bức thư gửi Tỉnh Dòng Tên, đã cấm không cho cha Frank Brennan được diễn thuyết trên địa hạt của ngài. Các chương trình diễn thuyết được quảng cáo rầm rộ tại các giáo xứ đã bị hủy bỏ.

Cố nhiên, trong hoàn cảnh hiện nay, cha Frank Brennan được tung hô như một “anh hùng” còn Đức Cha Julian Porteous thì lập tức trở thành đối tượng cho một chiến dịch phỉ báng của các phương tiện truyền thông cấp tiến và chống Công Giáo.
Source: Sky News - Hobart Archdiocese bans Jesuit academic from speaking at planned event