Mỗi lần đọc đoạn Phúc âm này tôi hình dung trong đầu hình ảnh Gioan Tiền Hô đứng dưới sông và Đức Kitô đang khom lưng xuống nước nhận ơn thanh tẩy từ tay Gioan. Có lẽ bởi sự kiện ban phép thanh tẩy cho nhiều người, đặc biệt cho Đấng Cứu Thế mà sau này Gioan có một tên mới đó là Gioan Tẩy Giả để nói lên sứ mạng rao giảng của Gioan.

Gioan không phải là con người bình thường như mọi người. Nơi ông mọi sự đều đặc biệt, nơi ông Đấng Tối Cao trực tiếp can thiệp trong suốt cuộc đời ông. Sứ Thần Chúa xuất hiện loan báo tin ông sẽ vào đời và đặc biệt ngay cả khi chết đi, một cái chết bạo hành- bị chặt đầu bỏ trên đĩa- Chính Đức Kitô cũng nói về cái chết của Gioan. Gioan được sanh trong hoàn cảnh rất đặc biệt khi mẹ ông là bà Elizabeth hết hy vọng sanh con vì cao niên lại chính là lúc sứ thần loan báo tin bà thụ thai. Cha ông là Zachariah được tuyển chọn dâng của lễ trong Đền Thờ và sứ thần báo tin cho biết ông sẽ có con trai và đặt tên cho đứa nhỏ là Gioan. Zachariah nghi ngờ điều điều sứ thần loan báo nên ông mất tiếng nói mãi cho đến khi Gioan nhận nghi thức cắt bì dâng hiến trong Đền Thờ ông mới nói lại được như cũ. Chính tên của Gioan cũng được sứ thần loan báo trước vì thế dòng tộc ông ngạc nhiên tại sao lại chọn tên không dính bén gì đến gia tộc. Những sự kiện trên gây thắc mắc cho mọi người là em bé này sau này sẽ thế nào đây, bởi có bàn tay Chúa phù trợ em Luca 1,66. Những gì tiên tri Isaiah loan báo ứng nghiệm vào cuộc đời của Gioan.

Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, lúc tôi chưa chào đời Người đã nhắc đến tên tôi. Is 49,1.

Đặt tên cháu là Gioan. Họ bảo bà: Trong họ hàng của bà chẳng có ai có tên như vậy cả Luca 1,61


Cuộc sống của Gioan cũng rất khác biệt bởi ông chọn cuộc sống đơn giản khác thường. Về cách ăn mặc, ông không mặc lụa là, gấm vóc. Là con duy trong một gia đình uy tín, trọng vọng và khá giả, lại là con duy nhất của thầy tư tế ông dư khả năng mặc sang trọng nhưng chọn khoác áo da lạc đà. Gioan không chọn cao lương mĩ vị, hay tiệc tùng linh đình. Thực phẩm sống qua ngày là ăn châu chấu trộn mật ong rừng. Ông rao giảng lời ngắn gọn, sắc bén và đi vào tim óc người nghe. Ông kêu gọi thống hối và nhận phép rửa là dấu chỉ của thay đổi lối sống để được tha tội. Luca 3,3

Cuộc đời ông sống trọn cho Đấng Cứu thế và tin rằng khi Đấng Cứu Thế xuất hiện rao giảng cũng là lúc ông làm tròn nhiệm vụ Sửa Đường Cho Đấng Cứu Thế. Nhiều lần ông trả lời Thầy Tư Tế và Lêvi khi họ chất vấn ông. Gioan đáp:

Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi Jn 1,23......Tôi đây làm phép rửa trong nước, nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người Jn 1,27

Gioan tự biết tất cả những gì ông có đều do Thiên Chúa trao ban, cuộc sống, trí thông minh, tài hùng biện, môn đệ theo, tất cả đều do Chúa ban vì thế ông sẵn sàng dâng lại Thiên Chúa tất cả. Khi ông thấy Đức Kitô đi ngang qua ông đã nói với môn đệ ông Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi Gn 3, 30 và đây là 'Chiên Thiên Chúa' Jn 1,36 và hai môn đệ ông đã đi theo Đức Kitô và ở lại qua đêm với Ngài.

Chúng ta thường hành động theo cảm nhận đầu tiên. Gioan cũng hành động theo cảm nhận đầu tiên nhưng Gioan chỉ tin khi cảm nhận đó được xác định qua cầu nguyện dưới sự hướng dẫn, soi sáng của Thánh Thần. Gioan nhận ra ơn Thánh Thần rất sớm. Khi Mẹ Đức Kitô đến thăm Gioan đã vui mừng trong lòng mẹ. Tên ông cũng được định trước. Những ngày trong hoang địa, có lẽ Gioan không sống cô đơn một mình nhưng có Thánh Thần đồng hành, hướng dẫn, chỉ bảo. Ông nhận ra Đức Kitô khi Ngài đến xin làm phép rửa và nhận ra Thánh Thần xuống trên Đức Kitô. Kinh thánh ghi lại vắn tắt như sau

Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt Israel. Luca 1,80

Học từ Gioan lắng nghe tiếng Thánh Thần Chúa nói và hướng dẫn cuộc đời chúng ta.

A man from river bank

Every time I read this Gospel's passage I envisage in my mind the image of St John standing in the river to immerse Jesus into the water to baptise him. For this reason they called him John the Baptiser. John isn't an ordinary man. He is a special person with many significant events unfolding throughout his life. It began even before his birth and Jesus spoke highly of him after John's violent death- being beheaded. His conception happened after when his mother, Elizabeth, had lost all hope of having children, caused by her advance in age. John's birth was announced by God's messenger. His father, Zechariah, had lost his voice for not trusting the Messenger who told him his wife was going to bear him a son and he should name him John. On his naming day, all his relatives were surprised because the name given him had nothing to do with the family traditions. His father, Zechariah, regained his voice after John had been named. What the prophet Isaiah had prophesized became clear.

The Lord called me from birth, from my mother's womb he gave me my name Is. 49,1.... He is to be called John. They said to her: but no one in your family has that name. v.61

What happened at his naming day ceremony had made people wonder about

'what will this child turn out to be? v.66.

John enjoyed a simplicity of life, no luxury clothing in his appearance as he wore a garment made out of carmel skin; he lived not in a castle but in wilderness; he had no taste of expensive banquet but simply wild honey and insects; his message was short, sharp and simple: calling people to a baptism, a sign of repentance, for the forgiveness of sins. Lk 3,3. His entire life was dedicated to the Messiah and strongly believed that whenever the Messiah began his mission, his own mission would come to an end, giving way to the Lord. Several times John had made it clear when the Priests and Levites challenged his mission, John simply answered about his vocation that he is,

A voice that cries in the wilderness. Make straight way for the Lord Jn 3,23....I baptize you with water, but someone is coming, who is more powerful than I am, and I am not fit to undo the strap of his sandals; he will baptise you with the Holy spirit and fire. Lk 3,16

During his life John always remembered that everything he had that came from the Lord. His popularity, his public speaking skills and even his followers were all given to him by the Lord. John kept nothing for himself. When he saw Jesus passing, John stared hard at him and said: Look, there is the lamb of God' Jn 3,35 and two of his disciples who followed Jesus.

I am made glorious in the sight of the Lord, and my God is now my strength!....He must be increased and I must be decreased. Jn 3,30

We follow human instinct but for John the human instinct needs to be confirmed by the Spirit. The Spirit played a very prominent role in his life. He jumped for joy when Mary came to visit his mother. His name was given by the Spirit of God. No doubt he was not in the wilderness alone but the Spirit trained him for the mission. Prompted by the Spirit he recognized Jesus as the Saviour at his Baptism. Seeing Jesus walked past, John told his disciples that he is the lamb of God.

The Bible briefly said

The child grew and became strong in spirit, and he was in the desert until the day of his manifestation to Israel. Lk 1,80

We learn from John as we listen to the voice of the Spirit in our heart.

TiengChuong.org