Đức Tổng Giám Mục Christopher Prowse của Canberra và Goulburn đã cảnh báo rằng một luật mới của tiểu bang vừa được thông qua vi phạm tự do tôn giáo, không có hiệu quả, và chung cuộc chỉ trừng phạt các linh mục từ chối vi phạm ấn tín giải tội trong các trường hợp liên quan đến hành vi ngược đãi trẻ em.

Quốc Hội của Australian Capital Territory đã thông qua một luật mới, mở rộng các quy định về trách nhiệm báo cáo các vụ lạm dụng tính dục trẻ em và bị các linh mục phải báo cáo các trường hợp các ngài được biết trong tòa giải tội.

Trong một bài báo đăng trên tờ Thời báo Canberra, Đức Tổng Giám Mục Christopher Prowse, ủng hộ nỗ lực bảo vệ trẻ em nhưng nói rằng “vi phạm ấn tín giải tội sẽ không giúp gì trong việc ngăn ngừa sự lạm dụng”.

Đức Tổng Giám Mục Prowse nói rằng luật mới này sẽ chẳng mang lại một hiệu quả nào, một phần vì những kẻ lạm dụng sẽ không thể thú nhận tội ác của họ “nếu họ nghĩ rằng họ sẽ bị báo cáo”.

Đức Tổng Giám Mục nói thêm: “Chính phủ đe dọa tự do tôn giáo bằng cách tự coi mình như một chuyên gia về các thực hành tôn giáo và bằng cách cố gắng thay đổi Bí tích Giải tội trong khi không có cải thiện nào về sự an toàn của trẻ em.”

Thủ hiến New South Wales, là ông Gladys Berejiklian nói: “Đó là những vấn đề phức tạp cần được cân bằng với những gì mọi người tin là tự do tôn giáo”.

Tổng Giáo phận Canberra và Goulburn có chín tháng để đàm phán với chính phủ trước khi luật này có hiệu lực.
Source: Catholic Herald Canberra archbishop clashes with local government over seal of Confession