LỄ CHÚA BA NGÔI. B
(Mt. 28: 16-20)
MẦU NHIỆM.


Ba Ngôi một Chúa nhiệm mầu,
Ai mà thấu hiểu, cao sâu tầng trời.
Ngước nhìn vũ trụ tuyệt vời,
Muôn ngàn tinh tú, bầu trời bao la.
Tôn thờ Thiên Chúa, Ngôi Cha,
Tạo nên muôn vật, hải hà trùng dương.
Ngôi Hai Con Một mở đường,
Yêu thương mạc khải, tinh tường trí khôn.
Loài người có xác có hồn,
Muôn loài thụ tạo, kính tôn Chúa Trời.
Giê-su giáng thế làm người,
Ban ơn cứu độ, cho người Chúa yêu.
Ai tin nhận lãnh thiên triều,
Chối từ, luận phạt, tự kiêu phí đời.
Nhân Danh Con Một cao vời,
Trung gian giao kết, mọi người với Cha.
Tình yêu phát xuất Ngôi Ba,
Thánh Thần Phù Trợ, ngợi ca muôn đời.
Ba Ngôi mầu nhiệm cao vời,
Phụng thờ kính mến, đời đời hát khen.

Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm cao cả nhất trong đạo. Cao siêu nhưng gần gũi nhất vì ai trong chúng ta cũng có thể đọc và suy niệm. Mỗi ngày nhiều lần, chúng ta làm dấu thánh giá tuyên xưng mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Đây là mầu nhiệm cội rễ trong đạo.

Chúng ta không thể hiểu tường tận về mầu nhiệm này nhưng chúng ta cảm nhận được tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Chúa Cha đã yêu thương sáng tạo chúng ta nên giống hình ảnh của Ngài. Chúa Con đã hạ mình giáng thế trở nên giống chúng ta để ban ơn cứu độ. Chúa Thánh Thần là ngọn lửa mến thôi thúc chúng ta liên kết với nhau trong tình yêu Chúa. Hiểu được tình yêu là hiểu được Thiên Chúa trong Ba Ngôi. Ba Ngôi được biểu hiện qua cây Thánh Giá. Từ Cha xuống Con ngang qua Chúa Thánh Thần trong mầu nhiệm của tình yêu.
Đây là hình ảnh tuyệt hảo của tình yêu.

Qua những cảnh vật và con người chung quanh, chúng ta có thể nhận ra và gặp gỡ được Thiên Chúa Ba Ngôi. Dấu vết Thiên Chúa hiện hữu khắp nơi trong muôn vật và nơi con nguời. Nếu đánh mất Chúa trong trái tim của chúng ta. Hãy đi tìm Chúa trong vũ trụ, chúng ta sẽ gặp Ngài. Thế giới chính là đền thờ của Thiên Chúa và trái tim con người là cung thánh của Ngài.

Ngày xưa khi Christopher Columbus, người đã khám phá ra Châu Mỹ vào cuối thế kỷ thứ 15. Ông có lòng sùng kính Chúa Ba Ngôi các đặc biệt. Trong chuyến du hành thứ ba. Columbus đã dâng kính danh hiệu Chúa Ba Ngôi phần đất ông đã khám phá đầu tiên. Vì thế, hòn đảo mà ông đặt chân xuống đầu tiên trong cuộc thám hiểm Tân thế giới, đến nay vẫn gọi là Trinidad (Chúa Ba Ngôi).

Trong cuộc đời, chúng ta có kinh nghiệm gần gũi với mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Khi chúng ta lãnh nhận bí tích Rửa Tội nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Trong tất cả các sinh hoạt trong đạo qua các Bí Tích đều có biểu hiện của Thánh Giá, đó chính là dấu chỉ tình yêu của Ba Ngôi.

Thánh Giá là gia sản của đạo. Trong Thánh Giá có tủi nhục, có khổ đau, có vinh quang và có tình yêu. Xin tình yêu của Chúa Ba Ngôi sưởi ấm tâm hồn chúng con để chúng con biết tôn thờ Chúa trong mọi nơi và mọi lúc.

Chúa Nhật 8 THƯỜNG NIÊN. B
(Mc 2, 18-22)
CHAY TỊNH


Ăn năn sám hối canh tân,
Hy sinh chay tịnh, tinh thần thảnh thơi.
Đua chen so sánh ở đời,
Được thua hơn thiệt, đôi lời chối chê.
Tinh thần sống đạo lỗi thề,
Quan tâm hình thức, làm hề thế gian.
Vài lời bênh đỡ khuyên can
Môn đồ của Chúa, chưa tàn tiệc vui.
Tân lang hiện diện tới lui,
Thi hành sứ mệnh, niềm vui chưa tròn.
Thầy trò liên kết sắt son,
Khi mà xa cách, héo hon đau buồn.
Ăn chay tưởng nhớ mãi luôn,
Ghi tâm đạo giáo, về nguồn thiện tâm.
Trung dung cũ mới âm thầm,
Canh tân đời sống, lỗi lầm tránh xa.

THỨ HAI, TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN
(Hc 17, 20-28; Mc 10, 17-27).
NHÂN LÀNH


Một người quỳ gối dâng lời,
Làm sao được sống đời đời Chúa ơi!
Một mình Thiên Chúa cao vời,
Nhân lành tuyệt đối, mọi người kính tin.
Con hằng thờ Chúa nguyện xin,
Chu toàn Thập Giới, con tin vào Ngài.
Ngoại tình, lường gạt lưới chài,
Giết người, trộm cắp, không sai điều nào.
Thảo cha kính mẹ thanh cao,
Trọn lành con muốn, điều nào cần hơn.
Chúa thương bạn trẻ van lơn,
Hãy về bán hết giang sơn ở đời.
Mang đi bố thí cho người,
Anh rầu nét mặt, không lời bỏ đi.
Người giầu giữ được thứ gì,
Thế gian của cải, mất đi phần hồn.

THỨ BA, TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN
(Hc 35, 1-15; Mc 10, 28-31).
GẤP TRĂM


Phê-rô thưa Chúa điều nầy,
Từ bỏ mọi sự, theo Thầy được chi?
Gấp trăm phần thưởng khắc ghi.
Bỏ nhà bỏ cửa, sự gì đã trao.
Bỏ cha bỏ mẹ máu đào,
Bỏ đi đồng ruộng, vườn cao thổ điền.
Vì Thầy buông bỏ túi tiền,
Phúc âm tin tưởng, cửa thiên cao vời.
Hy sinh chịu khổ trong đời,
Gia tài phúc lộc, rạng ngời phúc thiêng.
Theo Thầy ngưỡng vọng cõi thiên,
Trần đời trút bỏ, linh thiêng tìm về.
Chúa ban phần thưởng tư bề,
Cùng đường kiên vững, lời thề tín trung.
Nước Trời nhắm hướng tới cùng,
Vinh quang vĩnh cửu, thiên cung sáng ngời.

THỨ TƯ, TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN
(Hc 36, 1. 5-6. 13-19; Mc 10, 32-45).
PHỤC VỤ


Chúa lên Giê-rú-sa-lem,
Con Người bị nộp, rồi đem tử hình.
Tông đồ sợ hãi hết mình,
Theo Thầy bị khổ, liều mình bước chân.
Nhạo cười phỉ nhổ xác thân,
Đánh đòn giết chết, lột trần treo cây.
Giê-su mạc khải nay đây,
Nhục hình đang tới, bủa vây cõi đời.
Niềm tin hy vọng rạng ngời,
Ba ngày sống lại, lên trời hiển vinh.
Môn đồ không hiểu nghĩa tình,
Nài xin vinh dự, cung đình thế gian.
Gia-cô-bê lẫn Gio-an,
Ước ngồi bên hữu, cầu ban phúc lành.
Chúa rằng làm lớn cầu danh,
Khiêm nhường phục vụ, thực hành yêu thương.

THỨ NĂM, TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN
(Hc 42, 15-26; Mc 10, 46-52).
ĐƯỢC THẤY


Người mù nghe biết Giê-su,
Con vua Đa-vít, trong khu Hội Đường,
Lại gần lớn tiếng xin thương,
Cho con được thấy, tựa nương bên Ngài.
Nhiều người mắng mỏ chê bai,
Im đi lặng tiếng, Chúa sai gọi vào.
Vui mừng đứng dậy nôn nao,
Muốn chi anh nói, khát khao điều gì.
Lạy Thầy thương xót từ bi,
Mắt con xem thấy, xin đi theo Thầy.
Chúa thương chữa mắt anh nầy,
Đức tin mạnh mẽ, lòng đầy tin yêu.
Mắt anh thông sáng mọi điều,
Cả hồn lẫn xác, mỹ miều cả hai.
Nhận ra Thiên Chúa Ngôi Hai,
Quyền năng phép tắc, đóng vai người trần.

THỨ SÁU, TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN
(Hc 44, 1.9-13; Mc 11, 11-26).
NHÀ TA


Nhìn xem cây vả lá xanh,
Um tùm không trái, hữu danh vô thường.
Từ nay trụi qủa tơ vương,
Không ai ăn trái, vô phương sống bền.
Trên đường rảo bước vào Đền,
Chướng tai gai mắt, hai bên đổi tiền.
Bán buôn trao đổi gây phiền,
Ồn ào lớn tiếng, chợ phiên mỗi ngày.
Giê-su xô đổ nơi này,
Nơi nhà cầu nguyện, trải bày bán buôn.
Nên hang trộm cắp trầm buồn,
Đâu còn nơi thánh, để luôn phụng thờ.
Các nhà lãnh đạo đền thờ,
Mưu tìm giết Chúa, hững hờ tin vui.
Tránh đừng đụng chạm rút lui,
Chúa đi rao giảng, niềm vui mọi miền.

THỨ BẢY, TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN
(Hc 51, 17-27; Mc 11, 27-33).
THÁCH THỨC


Tin mừng phân rẽ tình yêu,
Đối đầu Thượng Tế, nhiều điều khó khăn.
Nhóm phe Luật Sĩ băn khoăn,
Tập đoàn Kỳ Lão, cản ngăn rao truyền.
Giê-su Cứu Thế dủ khuyên,
Không nghe, không hiểu, cội nguyên là gì.
Hùa nhau bắt bẻ tinh vi,
Quyền nào Chúa đã dời đi chỗ này?
Bán buôn lợi nhuận có hay,
Đền Thờ cai quản, ai thay được nào?
Gio-an Phép Rửa ra sao?
Bởi người, bởi Chúa, trên cao, dưới trần?
Họ rằng không biết, sợ dân,
Chúa không đáp trả, bởi nhân, bởi Trời.
Chúa Con giáng thế xuống đời,
Quyền năng phép tắc, cao vời phúc ân.