Tối thứ Hai 30/04/2018 rất đông đủ giáo dân trong Cộng Đồng đã đến nhà thờ Our Lady of Mount Carmel Mt. Pritchard Sydney tham dự Thánh lễ Tưởng Niệm và Cầu Nguyện cho Quê Hương Việt Nam trong Ngày Quốc Hận, đồng thời, với nghi thức Tưởng Niệm và Cầu Nguyện cho các anh linh đã hy sinh vì lý tưởng Tự Do cho Quê Hương Việt Nam.

Xem Hình

Cộng Đồng tha thiết dâng lên Thiên Chúa những lời cầu xin qua sự bầu cử của Mẹ La Vang và các Thánh Tử Đạo Việt Nam, và cùng cầu nguyện cho đồng bào Việt Nam đã hy sinh vì lý tưởng Tự Do trên đường vượt biên vượt biển. Quý Cha, và mọi người tề tựu trước kiệu Thánh tượng Đức Mẹ La Vang và Linh Hài Các Thánh Tử Đạo với Đại kỳ Việt Nam Cộng Hòa trong khuôn viên nhà thờ.

Sau nghi thức chào Quốc Kỳ Úc Việt, Cha Paul Văn Chi thay mặt Ban Tuyên Úy dâng lời cầu nguyện lên Thánh Mẫu La Vang và các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Bài hát Lời Cầu Cho Quê Hương vang vọng trong tâm tình sốt sắng để nguyện xin Mẹ chúc lành cho quê hương Việt Nam thoát khỏi đau thương. Tiếp theo, Cộng Đồng cung nghinh Thánh Mẫu La Vang và Linh Hài các Thánh Tử Đạo Việt Nam vào nhà thờ. Quý Cha và Hội Đồng Mục Vụ cùng thắp những nén hương Tưởng Nhớ và Cầu Nguyện dâng lên Thánh Mẫu La Vang và Linh Hài các Thánh Tử Đạo Việt Nam, đồng thời, dâng những nén hương tưởng nhớ và cầu nguyện cho Quê Hương Việt Nam, cùng nhớ đến những anh linh của các chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh trên đường vì lý tưởng Tự Do. Đồng thời Cộng Đồng dân Chúa cùng ôn lại câu chuyện Việt Nam ngày Quốc Hận 30.4.1975 qua slide show trên màn ảnh.

Thánh Lễ Tưởng Niệm và Cầu Nguyện do quý Cha Nguyễn Văn Tuyết , Cha Tuyên uý Trưởng Bùi Sơn Lâm. Cha Paul Văn Chi, Cha Trần Văn Trợ, Cha Lê Hồng Mạnh, Cha Nguyễn Thái Hoạch và Cha Cựu Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn cùng hiệp dâng Thánh lễ.

Trong bài giảng Cha Paul Văn Chi nói về Tưởng Niệm và Cầu Nguyện với sự đau thương của ngày 30/04/1075 với Hành Trình 43 năm viễn xứ xa quê hương…

Trước khi kết thúc Thánh lễ , Anh Trần Anh Vũ Chủ tịch CĐCGVN TGP Sydney ngỏ lời cám ơn quý Cha, Ban Thường Vụ, quý Trưởng Ban các Giáo Đoàn, quý Đại diện các Ban Ngành Đoàn Thể và tất cả mọi người đã đến tham dự Thánh lễ Tưởng Niệm và Cầu Nguyện cho Quê Hương Việt Nam, các chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh vì lý tưởng Tự Do trong ngày Quốc Hận 30/04. Đặc biệt cám ơn Ca đoàn Ngôi Ba và Ban Mục Vụ Giáo Đoàn Mt. Pritchard đã giúp dành mọi phương tiện tổ chức buổi Lễ hôm nay.

Diệp Hải Dung