Đáp trả tình yêu chính là thực hiện bác ái, không chỉ riêng cho thân nhân, mà cho tha nhân, tất cả mọi người, trong yêu thương. Đối xử bình đẳng với anh em đồng loại, không phân biệt màu da, ngôn ngữ. Thư thứ nhất thánh Gioan 1Gn 3,18 dùnh hình ảnh các em nhỏ khi ngài nói về thực hiện việc lành, bác ái và yêu thương. Tình yêu chân chính không phải là lời nói suông hay lời hay í đẹp mà chính là cử chỉ đẹp, hành động tốt. Hành động tốt là hành động làm rung động con tim người khác, hành động hỗ trợ sự sống, bảo vệ, nâng đỡ, ủi an, bảo bọc là hành động tốt. Thánh Gioan dùng hình ảnh các em nhỏ cho biết việc bác ái cần mang tâm tình yêu thương, đơn sơ của các em nhỏ bởi lời nói và hành động của các em thường xuất phát từ con tim chan chứa tình cảm yêu thương, chân thành. Việc bác ái đến từ tri thức thường có suy nghĩ, tính toán, phân biệt hơn thua; trong khi việc bác ái đến từ con tim không tính toán hơn thiệt là hành động do cảm xúc. Đáp ứng lại điều thấy cần nâng đỡ, hỗ trợ là hành động xuất phát từ con tim. Đây chính là tình yêu thánh Gioan khuyến khích chúng ta thực hiện trong cuộc sống hàng ngày. Bởi chính tình yêu này thể hiện tình Chúa trong ta. Tình yêu này không có điều kiện kèm theo. Trong tình yêu chúng ta có thể cùng lúc yêu thương người ở gần và người ở cách xa. Điều này cho biết tình cảm chúng ta dành cho nhau không lệ thuộc bởi điều kiện thời gian và không gian. Rất nhiều lần chúng ta nhớ đến người thân thương cách xa ngàn trùng và người ở xa đó không hề hay biết họ đang được yêu thương. Thiên Chúa yêu thương con người và con người đôi khi không đáp trả lại tình yêu Chúa. Dù con người từ chối đáp trả, Thiên Chúa không chán nản, buông xuôi nhưng luôn kiên nhẫn đợi chờ cho đến khi nào con người sẵn sàng.

Kitô hữu đáp trả tình yêu Chúa qua hành động yêu thương, việc làm bác ái cho đồng loại trong khả năng, hoàn cảnh của mình. Tình yêu Chúa tạo dựng và hỗ trợ sự sống, ban hy vọng cho những nơi thất vọng và dọi ánh sáng vào nơi bạo động và bất công thống trị. Kitô hữu được mời gọi trở thành nhân chứng và thực hành bác ái, yêu thương, thứ tha và bao gồm cả việc nhận thiếu sót, sai trái của chính mình. Thánh Gioan kêu gọi chúng ta lắng nghe tiếng nói nhẹ nhàng của lương tâm. Khi con tim cảm thấy an bình chúng ta biết có ơn Chúa trong người, khi đêm đến chúng ta mất ngủ tìm cách biện hộ cho lời nói hành động của mình là dấu chỉ con tim bất an. Trong trường hợp đó chúng ta cần thành tâm với mình và thành thật xin lỗi Chúa và nhận biết là tình yêu Chúa có sức mạnh xoá tan tội ta phạm. Con người không nhìn thấy Chúa nhưng nhìn thấy hành động yêu thương do các Kitô khác thực hiện vì Danh Chúa. Trong con tim thầm kín mỗi người đều có hạt giống yêu thương và tha thứ, chúng ta cần tạo cơ hội cho hạt giống đó nảy mầm, lớn lên và sinh hoa trái tình yêu. Đè nén tình yêu Chúa trong ta, ta sẽ không thể làm việc lành phúc đức. Cuộc sống thiếu việc thiện sẽ bị thất đức, thất nhân không chế.

Đức Kitô dùng hình ảnh cây nho và cành nho để nói lên sự liên kết mật thiết giữa thân và cành. Sự liên kết mật thiết này cần cho việc sinh hoa trái tốt. Hoa trái tốt còn nhờ vào việc xén tỉa; xén tỉa cành xấu, nhánh xấu giúp cành tốt sinh hoa trái tốt hơn. Xén tỉa đi chung với đau đớn, chia lìa nhưng là điều cần thiết. Xén tỉa trong Kinh Thánh cho biết Thiên Chúa có khả năng vượt qua mọi khó khăn, trở ngại. Không gì có thể cản trở sức mạnh của Thiên Chúa. Sức sống Kitô hữu có được nhờ vào sức sống của Đức Kitô, Người là nguồn cung cấp sức sống cho nhân loại và ban sự sống trường sinh cho những cành nào gắn liền với thân Kitô. Đức tin và tình yêu Chúa là nền tảng cho cuộc sống của Kitô hữu. Xin Chúa ban sức mạnh để việc xén tỉa tẩy sạch cuộc sống chúng ta.

Vũđình Tường
TiengChuong.org