ĐTC Phanxicô tham dự phiên họp tiền Thượng Hội Đồng vùng Amazon.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã tham dự một phiên họp khởi động cho việc sửa soạn Thượng hội đồng Giám mục đặc biệt sẽ diễn ra tại vùng Amazon.

18 thành viên của Thượng Hội đồng và 13 chuyên gia về Amazon đã được triệu tập vào sáng ngày 12/4, và Đức Thánh Cha Phanxicô đã tham dự và chủ tọa phiên họp này.

Đức Hồng Y Lorenzo Baldisseri, Tổng thư ký của Thượng Hội Đồng Giám Mục, đã định nghĩa Amazon là một khu vườn chứa tài nguyên thiên nhiên khổng lồ và đây là nguồn tài nguyên thiên nhiên - đất mẹ của các dân tộc bản địa - với lịch sử và những đặc điểm không thể chối cãi của họ. Đất đai đó đang bị đe doạ bởi những tham vọng không đáy và sự thiếu khoan dung muốn thống trị trọn vẹn của nhiều thế lực.

Cha Justine Rezende, thuộc bộ tộc Tuiuca, là người duy nhất ở Amazon được tham dự Thượng Hội Đồng này.

Trong phần giới thiệu và phát biểu của Đức Thánh Cha Phanxicô trước các thành viên trong buổi họp tiền Thượng Hội Đồng này, ĐTC bày tỏ niềm vui của mình khi tham gia vì trước khi trở thành Giáo hoàng, Ngài là người đã từng quan tâm tới Amazon cùng với nhiều nhân vật trong Giáo hội đang có mặt trong sự kiện quan trọng này.

Còn cha Justine Rezende thì nói: "Con xin cảm tạ Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Hồng Y Baldisser, các giám mục, linh mục, và mọi thành viên của Thương Hội đồng, con thay mặt cho mọi người ở Amazon, đặc biệt là nhân danh các dân tộc bản địa, vì con là người bản địa duy nhất hiện diện trong Thượng Hội Đồng này xác tín rằng Giáo Hội khắp nơi đang qui hướng về chúng ta bằng trái tim và tâm tình hiệp thông, cầu nguyện cho chúng ta và mọi người sinh sống tại Amazon. Chúng ta mơ ước và hy vọng sẽ rút ra được những đóng góp quan trọng cho toàn vùng và cho toàn Giáo Hội hoàn vũ, mọi người được Phúc Âm hóa, được loan báo Tin Mừng hôm nay, và góp phần làm phong phú Giáo Hội tương lai."