Đầu Lễ: Anh Chị Em thân mến,
Chúng ta cùng quây quần nơi đây, để cử hành mầu nhiệm Chúa Giêsu chịu chết và sống lại. Nói một cách khác, cùng cử hành Mầu Nhiệm Chúa chịu chết và sống lại qua việc tham dự nghi thức Bẻ Bánh và lắng nghe Lời Chúa qua các bài đọc được trích từ kho tàng Kinh Thánh.
Hôm nay, chúng ta nghe câu chuyện các tông đồ nhận ra Chúa Kitô sống lại khi Ngài bẻ bánh. Chúa Kitô cũng tiếp tục hiện diện giữa chúng ta, khi linh mục đọc lời truyền phép trên bánh và rượu. Ngài cũng hiện diện qua các Bí Tích khác mà Ngài đã thiết lập trong Giáo Hội. Qua Linh mục là thừa tác viên chính thức của Giáo Hội, cử hành các phép bí tích, nhân danh Chúa Kitô là Linh Mục Thượng Phẩm Đời Đời, ơn Chúa xuống trên cộng đoàn tín hữu là những người tin Chúa. Ngoài việc lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa Kitô, người Kitô hữu còn sống tình huynh đệ, qua việc dâng cúng, bố thí để xây dựng nhiệm thể là Giáo Hội và qua sự tương trợ nầy, Giáo Hội sẽ chia sẻ với những ai đang cần đến sự chia sẻ của Giáo Hội.
Với những ý nghĩa chuẩn bị, giờ đây, chúng ta bắt đầu thánh lễ với bài ca nhập lễ sau đây:

TRƯỚC BÀI I:
Trong bài giảng đầu tiên, Thánh Phêrô đã mạnh dạn xác quyết điều mà Thiên Chúa đã hoạch định để Đức Kitô phải hoàn tất chương trình Thiên Chúa Cha, là Ngài phải chết để cứu chuộc nhân loại.

TRƯỚC BÀI II:
Thánh Gioan trong bức thư của Ngài, kêu mời chúng ta cố gắng tránh những điều làm cho chúng ta lỗi nghĩa với Chúa. Lời kêu mời nầy, nhắc chúng ta nhớ lại ơn phục sinh đã lãnh nhận qua phép rửa tội.

TRƯỚC BÀI TIN MỪNG:
Chúa Kitô hiện ra với các tông đồ, Ngài giải thích Kinh Thánh.... Những sự kiện phải xảy ra để hoàn tất lời Kinh Thánh đã viết về Ngài. Trong cuộc sống, chúng ta có năng học hỏi và chia sẻ Lời Chúa không?

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

Linh mục: Anh Chị Em thân mến,
Thiên Chúa Cha đã tôn vinh Ngôi Lời là Đức Kitô Phục Sinh, Ngài hiện ra, dạy dỗ các tông đồ. Chúng ta cùng hiệp nhau, như cộng đoàn tín hữu thời tiên khởi, trong sự cầu nguyện và bẻ bánh. Giờ đây, chúng ta dâng lên Thiên Chúa những ý nguyện cầu sau đây:

1. Chúng ta cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô, cùng các phẩm trật trong Giáo Hội. Xin Chúa Kitô Phục Sinh luôn hiện diện và hướng dẫn Giáo Hội trần gian tiến bước trong an bình. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Chúng ta cầu xin cho những ai đã nhận lãnh ơn phép rửa tội trong mùa phục sinh, được tăng trưởng trong đức tin trong đời sống thường nhật đã và trở thành những chứng nhân cho cho mầu nhiệm Đức Kitô phục sinh. Chúng ta cùng nguyện xin

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Xin cho tinh thần Lời Chúa hôm nay thấm nhập và biến đổi cuộc sống để chúng ta qua học hỏi, trao đổi sự hiểu biết Lời Chúa, không những nơi thánh lễ mà còn trong những buổi sinh hoạt đoàn thể và trong mái ấm gia đình. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Xin cho mỗi người trong chúng ta luôn tích cực đóng góp những viên gạch xây dựng tiếp cộng đoàn xứ đạo trong tinh thần đoàn kết và yêu thương. Chúng ta cùng nguyện xin.
Xin Chúa nhậm lời chúng con. 5. Xin cho các tôi tớ của Chúa đã qua đời…. được hưởng ơn phục sinh vinh hiển. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục:
Lạy Chúa, xin lắng nghe lời khẩn cầu của dân Chúa nài van, khi chúng c cùng nhau để chia sẻ Bánh Thánh Thể và học hỏi Lời Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con, qua sự học hỏi nầy, sẽ khám phá ra Chúa vẫn hiện diện và dạy dỗ chúng con trong Giáo Hội. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen