Phong Trào Lòng Chúa Thương Xót TGP Sydney tổ chức tuần Cửu Nhật kính Lòng Chúa Thương Xót tại Giáo đoàn Thánh Tử Đạo Giuse Lê Đăng Thị Fairfield từ Thứ Sáu Tuần Thánh 30/03/2018 và kết thúc vào ngày Chúa Nhật 08/04/2018 mừng kính Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót tại Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Bringelly, Sydney.

Suốt 9 ngày của Tuần Cửu Nhật trong những giờ nguyện kinh cầu nguyện Lòng Chúa Thương Xót, Cha Linh hướng Phong Trào Lòng Chúa Thương Xót FX Nguyễn Văn Tuyết đã lồng vào những bài chia sẻ theo chủ đề riêng của từng ngày và dâng Thánh lễ tạ ơn.

Xem Hình

Sáng Chúa Nhật 08/04/2018 hàng ngàn giáo dân đã đến Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Bingelly Sydney tham dự mừng kính Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót. Tất cả mọi người tập trung trên tượng đài Đức Mẹ. Khai mạc giờ đền tạ Ban Tây Nhạc Cecilia thổi bài Kính Mừng Nữ Vương và Cha FX Nguyễn Văn Tuyết cùng với mọi người dâng giờ đền tạ Đức Mẹ. Sau đó 3 hồi chiêng trống, kiệu cung nghinh Thánh tượng Lòng Chúa Thương Xót rước về hội trường Trung Tâm. Cuộc kiệu rất trang nghiêm và sốt sắng, mọi người cùng dâng lên Chúa chuỗi kinh Lòng Chúa Thương Xót cầu nguyện cho bản thân , cho gia đình, Cộng Đồng và Giáo Hội.

Khi Thánh tượng Lòng Chúa Thương Xót tiến vào hội trường và an vị trên bàn thờ. Anh Nguyễn Thanh Gioan đại diện Phong Trào đọc sơ lược tiểu sử về Lòng Chúa Thương Xót mà Chúa Giêsu đã uỷ nhiệm cho Thánh nữ Faustina. Sau đó Cha FX. Nguyễn Văn Tuyết ngỏ lời chào mừng tất cả mọi người đã đến tham dự Đại Lễ Mừng Kính Lòng Chúa Thương Xót đồng thời Cha giới thiệu Cha Paul Văn Chi và Cha Lê Hồng Mạnh cùng hiệp dâng Thánh lễ

Trong bài giảng Cha Paul Văn Chi nói về ý nghĩa của Lòng Thương Xót mà Chúa Giêsu đã mạc khải cho Thánh nữ Faustina và ngày 30/04/2000 Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã công bố Giáo Hội hoàn vũ mừng kính Đại lễ Lòng Chúa Thương xót sau Chúa Nhật Phục Sinh. Đồng thời Cha cũng chia sẻ về bài Phúc Âm hôm nay mà Thánh Tôma đã tin vào Chúa Giêsu thật sự đã sống lại từ cõi chết...

Trước khi kết thúc Thánh lễ, bà Agatha Nguyễn Thị Kim Nhẫn Trưởng Phong Trào Lòng Chúa Thương Xót TGP Sydney ngỏ lời cám ơn quý Cha, quý quan khách, quý ân nhân và mọi người đã không quản ngại cùng đến tham dự Thánh lễ và hiệp chung lời cầu nguyện cho Phong Trào. Đặc biệt cám ơn Ban Mục Vụ Giáo đoàn Fairfield đã tận tình giúp đỡ trong Tuần Cửu Nhật vừa qua tại Giáo đoàn.

Sau đó là nghi thức ra mắt Tân Ban Chấp Hành của nhiệm kỳ 2018 – 2021 gồm có :

Trưởng: Ông Dominico Trần Quang Bình

Phó Nội : Bà Agatha Nguyễn Thị Kim Nhẫn

Phó Ngoại 1 Anh Micae Vũ Văn Cường

Phó Ngoại 2 Anh Phêrô Trịnh Đình Lộc

Phó Kế Hoạch : Anh Phêrô Nguyễn Văn Niềm

Thư Ký: Chị Maria Trinh Thị Hòa

Thủ Quỹ: Chị Anna Phạm Thị Hiền

Thánh lễ kết thúc, mọi người cùng ở lại tham dự tiệc liên hoan mừng kính Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót trong nhà ăn Trung Tâm.

Diệp Hải Dung