Vinh Danh Chúa bằng cách ca tụng tình Chúa vô biên, một mình Ngài đáng tôn vinh, ca tụng, phụng thờ. Hai cách ca tụng tôn vinh Thiên Chúa. Thứ nhất, ngoài Thiên Chúa ra không còn thần thánh, vị nào nào khác đáng được chúc tụng, tôn vinh. Thứ hai, chúc tụng, tôn vinh Thiên Chúa bằng cách lắng nghe, thực hành Lời Chúa trong cuộc sống. Đây chính là điều Chúa Cha nhiều lần phán bảo lắng nghe tiếng Chúa Con.

Đây là Con Ta hằng yêu dấu, các ngươi hãy nghe Lời Ngài. Mt 3,13; Lk 3,22

Chính Đức Kitô cũng kêu gọi lắng nghe tiếng Ngài là dấu chỉ bề ngoài cho biết người đó yêu mến Đức Kitô. Yêu mến Thiên Chúa bằng cách sống theo giáo huấn của Đức Kitô. Yêu mến Đức Kitô trở thành môn đệ Đức Kitô và nhận ra Đức Kitô nơi các anh chị em khác.

Ai yêu mến Ta thì giữ điều răn của Ta Gn 14,15

Kitô hữu Vinh Danh Thiên Chúa bằng cách lắng nghe tiếng Chúa với tâm tình tạ ơn, phó thác xuất phát tự tâm hồn. Kitô hữu chân chính là người có đời sống, lời nói và hành động trong cuộc sống luôn chung đôi với nhau, nghĩ sao nói thế, nói sao làm thế, làm cho tình yêu Chúa sống động trong cuộc sống. Khi lời nói hành động được hướng dẫn bởi tình yêu và ân sủng Chúa đời sống nội tâm người đó được đong đầy tình yêu và họ tiến trên đường thánh thiện. Là Kitô hữu tất cả đều cần tình yêu và ân sủng Chúa bởi ngoài Chúa ra không còn chúa nào khác có khả năng giúp Kitô hữu sống thánh thiện. Đức Kitô là Đấng duy nhất chúng ta tôn thờ; Ngài là Con Thiên Chúa, nơi Ngài là nguồn ân sủng vô biên, tình yêu bất tận và giáo huấn Ngài cao sánh, khôn lường. Ngài đến trần gian mặc khải cho nhân loại biết tình yêu Chúa Cha, làm Sáng Danh Chúa Cha và Chúa Cha làm Sáng Danh Chúa Con.

Lậy Cha xin làm Sáng Danh Cha và có tiếng từ trời phán ra Ta đã làm Sáng Danh Ta và còn tiếp tục làm Sáng Danh Ta Gn 12, 28

Đức Kitô làm Sáng Danh Chúa Cha

1. Tôn vinh Chúa Cha bằng cách cho nhân loại biết tình yêu và ân sủng Chúa. Tình yêu đó được thể hiện qua Đức Kitô, Con một Thiên Chúa xuống trần gian vác thập giá cứu chuộc nhân loại khỏi án phạt vì tội bất trung, giải thoát con người khỏi xiềng xích tội lỗi. Lúc rao giảng Đức Kitô cho người ta biết Thiên Chúa có quyền tha tội, mở mắt người mù từ lúc mới sinh, người què đi được, người câm nói được, kẻ chết sống lại Gn 5,3

2. Tôn vinh Chúa Cha bằng cách dùng miệng con người dâng lời chúc tụng vì nghe lời giảng của Đức Kitô tâm hồn họ mở ra, tim họ rực sáng và lòng họ đầy hoan lạc họ lớn tiếng ca ngợi, tôn vinh, chúc tụng

Dân chúng sửng sốt về lời Người giảng dậy vì Người giảng dạy như Đấng có thẩm quyền Mat 7,29

3. Tôn vinh Chúa Cha bằng cách tuyên chiến với ma quỷ, tử thần. Đức Kitô xua đuổi ma quỷ, bắt chúng vâng phục lời Người phán bảo. Ma quỷ run sợ trước lời của Đức Kitô chúng than
Ông Giêsu, chuyện chúng tôi, can gì đến ông. Ông đến tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Đức Kitô quát mắng chúng: Câm đi hãy xuất khỏi người này. Lc 4,34. Ma quỷ phải nghe lời Ngài, không dám làm hại anh ta.

4. Tôn vinh Chúa Cha bằng cách cho nhân loại biết mối liên hệ thắm thiết vể cả lời nói lẫn hành động và quyền năng giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần

Chúa Cha yêu thương Chúa Con và trao mọi sự trong tay Người Gn 3,35

Thầy đã được trao toàn quyền trên trời, dưới đất Mt 28,18

5. Tôn vinh Chúa Cha bằng cách vâng lời Chúa Cha. Ngài đến trần gian không phải để làm theo í riêng mà chính là làm cho í Chúa Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Tôi tự trời xuống, không phải để làm theo í tôi, nhưng để làm theo í Đấng đã sai tôi Gn 6,38

Chúng ta cầu xin được kết hợp với Đức Kitô bằng cách sống trung thành với giáo huấn của Ngài để trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa

Ai thi hành í muốn của Cha Ta, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em Ta Mt 13,50

Lm Vũđình Tường
TiengChuong.org