Đầu Lễ: Anh Chị Em thân mến,
Chúng ta đã cùng đi với nhau hơn nửa chặng đường của Mùa Chay Thánh. Qua các bài sách thánh và sự chia sẻ của Linh mục, cộng đoàn tín hữu chúng ta như cảm thấy đồng hành thật gần và mật thiết với anh chị em của mình trong lộ trình của Mùa Hồng Ân năm nay.
Một đôi phút trước thánh lễ, chúng ta thử kiểm điểm lại những gì đã thực hiện và những gì còn thiếu sót hoặc chưa thực hiện được trong đoạn đường đã qua.... Với thời gian còn lại của Mùa Chay nầy, chúng ta, sau khi đã kiểm điểm, hãy bắt đầu lại, hoặc khởi sự những gì chưa bắt đầu, hoặc tiếp tục thực hiện những điều còn thiếu sót.
Chủ đề của các bài đọc hôm nay nói lên điểm chính: Chúa là nguồn tình yêu. Ngài luôn tha thứ những thiếu sót và lầm lỗi của chúng ta. Chúng ta sẽ bắt đầu lại với ơn Chúa giúp, như điều mà chúng ta thường nghe nhắc nhở, qua tư tưởng của thánh Phaolô: "Ơn Chúa đủ cho chúng ta".
Cùng hiệp thông với Giáo Hội Việt Nam, đặc biệt với Tổng Giáo Phận Sài gòn và Gia Quyến của Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô Bùi văn Đọc, vừa mới qua đời trong tuần qua trong biến cố trọng đại “Ad Limina” của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Chúng ta cầu xin Chúa ban cho Cố TGM Phaolô Bùi văn Đọc ơn an nghỉ trên thành thánh Giêrusalem vĩnh cửu, qua cái chết đột ngột nơi Thánh Đô Rôma.
Với những tưởng chuẩn bị, giờ đây, chúng ta bắt đầu thánh lễ với bài ca nhập lễ sau đây:

TRƯỚC BÀI I:
Chúa cảnh cáo dân Dothái, nếu họ còn phạm tôi thì Đền Thờ của họ sẽ bị phá hủy... Nhưng Chúa là Cha nhân hậu vẫn còn quan tâm đến con cái, đến thời gian đầy đủ, Ngài đaã nhờ tay vua Cyriô giải thoát họ.

TRƯỚC BÀI II:
Tình thương của Thiên Chúa tỏ hiện nơi Đức Kitô nhập thế và nhập thể. Ơn cứu độ của chúng ta được nhờ cái chết của Đức Kitô. Cho nên mọi sự cứu rỗi đều nhờ Đức Kitô.

TRƯỚC BÀI TIN MỪNG:
Chúa Kitô trong cuộc đàm thoại với Nicôđêmô đã cho biết sứ vụ của Ngài là đem ánh sáng đến trần gian. Chính Chúa là ánh sáng. Con người có quyền tự do để chọn lựa: bước đi trong ánh sáng hay từ khướt ánh sáng đó.

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

Linh mục: Anh Chị Em thân mến,
Chúa Giêsu là ánh sáng trần gian. Chúng ta cầu xin Chúa giúp để sống trong sự thật và bước đi trong ánh sáng của Chúa:

1. Chúng ta cầu nguyện cho Giáo Hội Công Giáo khắp hoàn vũ, luôn hiệp nhất với Đức Thánh Cha Phanxicô, là Thủ Lãnh Tối Cao của Giáo Hội Lữ Hành. Đặc biệt Hàng Giáo Phẩm Việt Nam đang triều yết Đức Thánh Cha Phanxicô và viếng mộ thánh Phêrô trong những ngày nầy. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Xin cho các phẩm trật trong các Giáo Hội Địa Phương luôn đầy khôn ngoan - là Ánh Sáng hướng dẫn đoàn lữ hành đông đảo của chúng ta đi trên con đường dẫn về nhà Cha. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Chúa đã mang ánh sáng xuống trần gian và Chúa mong ánh sáng đó chiếu soi vào thế gian tối tăm. Xin cho mỗi người chúng ta, là những sứ giả của Ánh Sáng Chúa Kitô, chiếu soi thế gian bằng cách học hỏi Lời của Sự Sáng và đem Lời cho những ai còn ngồi trong bóng tối của ác thần Sa tan. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Chúng ta đang ở trong tháng kính thánh cả Giuse, xin thánh cả là quan thầy của Giáo Hội Việt Nam, đặc biệt, ban cho Hàng Giáo Phẩm Việt Nam đang ‘Ad Lima’ tại thánh đô Rôma luôn phù trì Giáo Hội, để con thuyền của Giáo Hội Mẹ Việt Nam được đến bến bờ bình an. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Trong tinh thần Mùa Chay, với Dự Án Tình Thương Giáo Hội kêu mời. Xin cho mỗi người trong chúng ta biết đáp trả lại trong sự quảng đại với anh chị em kém may mắn hơn chúng ta. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

6. Chúng ta cùng hiệp thông với Giáo Hội Việt Nam, cầu nguyện cho linh hồn Đức TGM Phaolô Bùi văn Đọc, TGM. Giáo phận Sài gòn, vừa mới qua đời. Xin cho linh hồn Phaolô - Mục Tử - của Tổng Giáo Phận Sài Gòn và những linh hồn mồ côi được đoàn tụ cùng vị Mục Tử Nhận Hậu - Đức Giêsu - trên thiên quôc. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục:
Lạy Chúa, Chúa đã kêu gọi chúng con từ bóng tối sự chết để gia nhập vào ánh sáng qua bí tích rửa tội. Xin cho chúng con biết đem ánh sáng chiếu soi cho anh em lương dân và đưa nhiều người gia nhập vào Giáo Hội Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.