Sáng thứ Năm 8 tháng Ba, ông Greg Burke, giám đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh, đã gởi bản tuyên bố sau đến các ký giả có liên hệ với Tòa Thánh.

Ngày 8 tháng Ba, 2018

Năm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ủy thác việc chuẩn bị các bài Suy Niệm ngày Thứ Sáu Tuần Thánh (30 tháng Ba) cho một nhóm các bạn trẻ, do ông Andrea Monda hướng dẫn. Tốt nghiệp luật khoa, và khoa học về tôn giáo, ông Andrea Monda là một nhà văn và là nhà viết tiểu luận.

Các bạn trẻ này là các sinh viên đang theo học tại một rạp hát cổ điển ở Rôma, nơi giáo sư Monda giảng dạy về môn tôn giáo