CÓ ĐÔI
Ảnh của Thérésa Nguyễn
Dù cho hoa cỏ
cũng còn có đôi
Chúc mừng ngày lễ TìnhYêu !!!
(tn)