NẮNG SỚM TRÊN AO

Ảnh của Nguyễn Ngọc DanhEm ! cho tôi những mõi mòn

Từ vùng Ngũ Lĩnh - Môi son còn nồng

Bởi Em dòng giống Lạc Long

Từ trong lòng mẹ trống đồng bước ra

Tôi ngồi trên bãi phù sa

Nhìn Em tha thướt trong tà huy bay

Vai em - Một nhánh sen gầy

Lung linh trong nắng cuối ngày ca-dao

(Ngoc Danh)