HÀO QUANG THÁNH GIÁ
Ảnh của Tấn Đạt
Yêu con Chúa vác thập hình
Đời xin phó thác trọn tình tay Cha
Thương nhìn Ngài đứng phía xa
Cho con nồng thắm thiết tha chan hòa
Ôi vinh quang Chúa thiên tòa
(KD)