Nhân vật trong các bài đọc tuần này mỗi vị đưa ra một cách khác nhau làm chứng về Tin Mừng. Trong Cựu Ước Job trở thành nhân vật đức tin sống động trong đau khổ bệnh tật và sự cô đơn của chính cá nhân mình. Ông là người, trong bất cứ hoàn cảnh nào, luôn tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa. Ma quỷ ghen tức xin Chúa cho chúng thử lòng tin của ông. Thiên Chúa cho phép nhưng cấm chúng giết ông. Ma quỷ dùng mọi sự dữ hành hạ tinh thần cũng như thể xác ông. Trong cơn hoạn nạn, nhà tan cửa nát, con cái chết, bạn bè kết án, vợ ông trách móc, toàn thân ông ghẻ lở, hôi hám, ai đến gần cũng phải nín hơi bịt mũi, chó đến liếm vết lở. Trong hoàn cảnh cô đơn, cùng khốn như thế ông vẫn một lòng tín trung, phó thác. Khi tin dữ đến ông luôn lập lại cùng câu nói: Chúa ban cho nay Chúa lấy đi, xin cảm tạ Chúa. Job tin rằng mọi sự ông có đều do Chúa ban, con cái, gia tài, vật chất, của cải, tài trí, kể cả mạng sống ông, cũng do Chúa ban. Chúa ban cho hay Chúa lấy đi ông đều nói lên lời cảm tạ. Đức tin của ông vượt thắng mọi sự dữ và Chúa lại ban cho ông nhiều hơn trước.

Bài đọc thứ hai là thơ thứ nhất thánh Phaolô gởi cho tín hữu thành Corintô. Thánh Phaolô cũng cho thấy lòng tin của ông biến ông thành người sống tinh thần phó thác, phó thác sự sống mình cho Chúa. Ông từ bỏ vinh quang, quyền lực trần thế đang hưởng để sống cho Đức Kitô. Là người có quyền cao, chức lớn, toàn quyền quyết định mạng sống người khác trong tay nhưng chính mạng sống mình, ông lại trao cho Thiên Chúa. Sau khi được ơn trở lại, đối với thánh Phaolô tất cả mọi thứ trên trần gian chúng đến rồi đi, chúng không tồn tại. Có một điều tồn tại mà ông một lòng tìm kiếm đó là làm cách nào để luôn sống làm vui lòng Đức Kitô. Có được điều đó là có tất cả; mất điều đó là mất tất cả. Vì thế thánh nhân luôn rao giảng Tin Mừng mong tìm kiếm nguồn hạnh phúc thật, vĩnh cửu, sống làm đẹp lòng Đức Kitô. Mọi thứ khác đều là phụ thuộc. Đau khổ thân xác, đói khát, nguy hiểm, tù đày, bị người ta ngờ vực, bị bạn hữu chê bai, bạn đồng hành chỉ trích, thân nhân coi thường. Ông coi nhẹ tất cả miễn là điều thánh nhân đang làm, làm đẹp lòng Đức Kitô.

Đức Kitô trong Phúc Âm thánh Marcô cho biết Ngài sống không phải cho chính mình mà sống cho Chúa Cha, sống làm đẹp lòng Chúa Cha. Qua Đức Kitô người ta nhận ra khuôn mặt yêu thương từ ái Chúa Cha. Qua giáo huấn của Đức Kitô người ta biết ít nhiều về điều huyền diệu nhiệm màu của Thiên Chúa. Nhận biết Đức Kitô chính là nhận biết Chúa Cha. Thi hành thánh í Đức Kitô là thi hành thánh í Chúa Cha. Thánh Phaolô chủ trương sống làm đẹp lòng Đức Kitô chính là sống làm đẹp lòng Chúa Cha. Nhiều lần Đức Kitô công khai tuyên bố Ngài đến trần gian để thực hiện không phải í riêng Ngài mà chính là thực hiện í Chúa Cha. Í của Chúa Cha là những ai nhận biết Đức Kitô là Con Thiên Chúa và tin ở Ngài sẽ nhận được sự sống trường sinh Gn 6,40.
Đức Kitô thường tìm nơi vắng vẻ buổi ban mai để cầu nguyện cùng Chúa Cha. Sự liên kết mật thiết với Thiên Chúa qua cầu nguyện là điều Đức Kitô làm trong tinh thần tự nguyện. Sự liên kết mật thiết này giúp cho việc hiểu í Chúa Cha rành mạch hơn, trong sáng hơn, liên kết chặt chẽ hơn, gần gũi hơn. Là Kitô hữu, môn đệ Đức Kitô chúng ta cũng cần liên kết với Đức Kitô qua cầu nguyện hàng ngày, qua việc siêng năng lãnh nhận các bí tích là nguồn ân sủng giúp chúng ta liên kết mật thiết hơn với Thiên Chúa.

Lm Vũđình Tường
TiengChuong.org