Tin tưởng là điều cần thiết trong cuộc sống. Bởi thiếu tin tưởng sẽ không đạt được điều mong muốn. Thiếu tin tưởng sẽ không học được và cũng không thể cộng tác chung, cùng làm việc với người khác nên thiếu tin tưởng là sống trong cô đơn, nghèo nàn tình người.Con người tin tưởng nhau là điều quan trọng. Còn một nguồn tin tưởng giúp con người tin tưởng nhau vô điều kiện đó chính là nguồn ân sủng Thiên Chúa ban tặng cho con người để họ học hỏi đặt tin tưởng nơi người anh em và đặt tin tưởng nơi Thiên Chúa. Thiên Chúa tin tưởng con người nên ban cho con người sự sống đời này và còn hứa ban cho sự sống trường sinh. Thiên Chúa tin tưởng ta nên mời gọi ta cộng tác vào chương trình cứu độ nhân loại mà chính Đức Kitô Con Một Chúa xuống trần gian chung sống với nhân loại, mở đầu chương trình cứu rỗi nhân loại. Các bài đọc hôm nay có chung một chủ đề đó là tin tưởng. Trước hết cha mẹ của Samuel tin tưởng Eli nên trao phó con mình cho Eli coi sóc. Samuel tin vào cha mẹ và đến sống cùng Eli và lắng nghe, vâng lời Eli hướng dẫn. Giữa đêm khuya Samuel nghe tiếng gọi cậu tưởng thầy Eli gọi nên đến cùng Eli. Sau ba lần như thế Eli nghiệm ra tiếng Chúa kêu gọi Samuel và hướng dẫn Samuel cách đáp lại tiếng gọi. Lần thứ tư nghe tiếng gọi Samuel lên tiếng đúng theo điều Eli dặn bảo, cậu thưa 'Xin Ngài phán vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe'. Samuel đặt trọn niềm tin vào thầy mình là Eli và cũng đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa từ đó cậu sống theo hướng dẫn của Thần Khi và lớn lên trong ơn nghĩa Chúa trung thành với Chúa suốt đời phục vụ dân Chúa. Một bằng chứng khác của tin tưởng là lời đáp trong thánh vịnh hôm nay nói lên niềm tin tưởng phó thác.

Này con xin đến để làm theo í Chúa.

Những ai đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa mới có thể đáp trả như thế bởi câu đáp trả trên cho thấy người đó không sống cho mình nhưng sống cho Chúa và người đó biết rõ mục đích đời họ là phục vụ dân Chúa. Phục vụ Chúa hết tâm tình, một niềm phó thác, thân xác, tâm trí và linh hồn với mục đích duy nhất là làm cho Danh Chúa cả sáng trước muôn dân. Bước sang phần Tân Ước người đọc gặp ngay thánh Phêrô trong thư gởi tín hữu Côrintô, thánh nhân nhắc nhở chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng theo hình ảnh Chúa vì thế hãy gìn giữ thân xác cho trong sáng, xứng đáng làm Đền Thờ Chúa Thánh Thần. Bởi thân xác ta là Đền Thờ Chúa Thánh Thần, được Thiên Chúa ban cho, nên chúng ta không làm chủ thân xác mà chính là nhận quà tặng Thiên Chúa trao ban để chúng ta hưởng dùng và coi sóc, bảo vệ thân thể. Lí luận cho rằng 'Cơ thể tôi, tôi làm chủ và toàn quyền tự do xử dụng theo í riêng' không phải là cách lí luận, tin tuởng của các Kitô hữu. Tôi không tạo dựng nên cơ thể tôi mà tôi chỉ xử dụng vì thế nói là tôi toàn quyền làm chủ thân xác là thiếu thực tế. Toàn quyền xử dụng thân xác làm điều tốt là điều đáng khen, đáng khuyến khích nhưng lợi dụng thân xác, lạm dụng thân xác, làm điều sai có hại, ngay cả coi thường thân xác mình và thân xác anh em là phạm tội đến đền thờ Chúa Thánh Thần. Thực tế cho biết con người không hoàn toàn làm chủ thân xác mình và thân xác không phải lúc nào cũng chiều theo hay lắng nghe lời ta hướng dẫn. Con người và tiến bộ khoa học hoàn toàn thất bại, không thể làm chủ nhiều con bệnh, không thể giữ cho người ta trẻ mãi và càng không thể xác định mức độ thông minh, tài năng, trí nhớ tốt như người đó mong muốn. Điều này cho biết con người không hoàn toàn làm chủ những gì thưộc về mình. Thánh Phaolô nhắc nhở ta không làm chủ thân xác nên luôn nhớ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài ban cho món quà vô cùng quí giá là sự sống đời này và sự sống trường sinh.

Phúc âm nhắc việc thánh Gioan Tiền Hô dùng thân xác Chúa ban, trọn đời phó thác tin tưởng, phục vụ Đức Kitô. Ông giới thiệu Đức Kitô cho môn đệ ông và khuyến khích họ gặp Đức Kitô mong được Ngài nhận làm tông đồ. Bởi làm được điều đó là ông đã hoàn thành nhiệm vụ đi trước mở đường; hoàn thành nhiệm vụ làm tiếng hô trong samạc bởi tiếng hô đó có người đáp trả. Những môn đệ Đức Kitô tin theo và trọn niềm phó thác đời mình cho Đức Kitô. Các ngài trung thành tin tưởng Đức Kitô đổ đến giọt máu cuối cùng đề làm chứng lòng thành, tín trung.
Tin tưởng giúp ta mở ra chân trời mới đón nhận hướng dẫn chỉ bảo để thay đổi. Học sinh tin tưởng vào thầy giáo sẽ học giỏi hơn. Chính quyền nào gây được tin tưởng nơi đại chúng chính quyền đó làm được nhiều việc tốt và làm cho xã hội lành mạnh. Cha mẹ gây được tin tưởng nơi con cái gia đình hạnh phúc, yên vui. Cha mẹ dậy con đặt niềm tin nơi cha mẹ ngay khi chúng còn là trẻ thơ, cha mẹ cũng hướng dẫn chúng tin tưởng vào Thiên Chúa. Đây là việc làm tốt lành cần khuyến khích nhau làm việc tốt.

Lm Vũđình Tường

TiengChuong.org