CÂY SỒI FATIMA
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn
(Hình chụp tại Fátima, Lisboa, Portugal)

Cây Sồi Fatima , ôi, cây Sồi hạnh phúc !
Cây Sồi Fatima, cây Sồi được làm bệ chân Mẹ
Cây Sồi Fatima, ôi, cây Sồi thật lạ !
Mẹ hiện ra nhắn nhủ người đời
Ôi , lạy Mẹ Chúa Trời, Mẹ đời đời diễm phúc
Xin cho con được làm cây Sồi Fatima
(Trích thơ của P.Trần Đình Phan Tiến)