ÁNH SAO MÙA GIÁNG SINH
Ảnh của Tấn Đạt
Đường dài mặc kệ nắng - sương,
Lần theo sao lạ tây phương tìm về
Nhiều lần đi lạc mỏi mê
Chờ khi trời tối tìm về hướng sao
Lòng thành chẳng ngại núi cao
Nắng ran sa mạc đêm vào giá sương
Tìm cho bằng được Chân Vương
Để tôn thờ Đấng dẫn đường ngôi sao.
(Trích thơ của Salam Phong)