Chiều theo í mình là điều dễ, ai cũng muốn sống và làm việc chiều theo í riêng mình. Chiều theo í người khác là chịu theo sự hướng dẫn của người khác để đi vào lãnh địa xa lạ, nơi đó khi nguy hiểm, rủi ro, bất trắc xảy đến, vượt quá tầm kiểm soát của ta. Thực tế trong cuộc sống dù chiều theo í ta hay í người khác đều có rủi ro, bất trắc và đều vượt quá tầm kiểm soát. Theo í riêng đôi khi ta có quyền quyết định tiến thêm hay rút lui vào lãnh địa an toàn. Thực ra không phải ai cũng đủ can đảm rút lui về lãnh địa an toàn, mà thường là cố gắng, vượt sức đến mức kiệt quệ cả tinh thần lẫn vật chất. Cứ xem gương những tay cờ bạc thì biết họ luôn thua trắng tay nhưng vẫn chưa chịu đầu hàng mà tìm cách gỡ gạc mặc dù gỡ gạc trong cầu may. Gỡ trong cầu may thì may ít, rủi nhiều.
Phụng vụ trong những ngày gần đây nhắc nhớ tới hai trường hợp xin vâng của hai mẹ con như một nhắc nhở cho chúng ta biết cuộc sống trần gian cần chọn lựa khôn ngoan, chọn sống theo í Chúa là lựa chọn khôn ngoan bởi khi gặp khó khăn có Chúa cùng đồng hành, ban ân sủng, sức mạnh giúp ta vượt qua khó khăn. Làm theo í riêng khi khó khăn không ai giúp đỡ, không nơi nương tựa.
Để sống theo í Chúa thì í cá nhân cần loại bỏ để cho í Chúa đuợc thể hiện trong cuộc sống và điều này có thể thực hiện được. Trường hợp thứ nhất là trường hợp Đức Trinh Nữ Maria đã từ bỏ í riêng để sống theo í Chúa khi thưa hai tiếng xin vâng Lk 1, 38 cùng sứ thần Chúa. Dù đã hỏi sứ thần nhưng bà vẫn không hiểu rõ những gì sẻ xảy đến trong đời. Trường hợp thứ hai là chính con bà là Đức Kitô suốt cuộc sống trần thế luôn tuyên bố là Ngài đến trần gian không phải để làm theo í riêng mà làm theo í của Chúa Cha, Đấng sai Ngài đến trần gian Jn 6,38. Dù thế trên thập giá Ngài đã lớn tiếng than: Lậy Cha, sao Cha bỏ con.Mt 27, 46

Câu 'Lậy Cha, sao Cha bỏ Con' không phải là Đức Kitô từ chối vâng phục Chúa Cha, hoặc chối bỏ Chúa Cha mà chính là xác tín có Thiên Chúa hằng sống. Vị đó là Cha của Ngài. Lậy Cha, sao Cha bỏ Con cho biết đau khổ phần xác đôi khi làm cho con người chỉ thấy đau khổ mà không thấy Thiên Chúa ở cùng. Thực ra Thiên Chúa luôn cùng đồng hành nhưng đau khổ đã làm cho tâm trí ta trở nên chú trọng nhiều đến đớn đau phần xác nhiều hơn là cảm nghiệm Thiên Chúa cùng đồng hành với ta trong an vui, cũng như trong đau khổ, phiền não.

Í Thiên Chúa được thể hiện rõ ràng qua con người và con người nhiều khi đối xử với nhau thiếu công bằng, thiếu thành thật và ngay cả ảnh huởng, lung lạc bởi phe nhóm vì thế có những quyết định vừa thiếu sáng suốt vừa chủ quan mang lại đau khổ, bất bình cho người thuộc quyền. Hành xử như thế là í tưởng làm theo í Chúa, thực hành í phe nhóm.

Sinh ra trong thế giới này là một đặc ân bởi thứ nhất đây là cơ hội cho chúng ta thực hiện í Chúa nơi trần gian và thứ đến là thưởng thức điều thiện hảo, tốt lành của vũ trụ do Chúa tạo dựng. Thực hiện í Chúa bằng cách sống công bằng, yêu thương, tha thứ và bác ái với tha nhân. Khi thực hành điều đó chắc chắn không phù hợp với í kiến cá nhân, phe nhóm chủ trương độc quyền lãnh đạo, lãnh đạo và mọi người phải phục tùng vì thế làm theo í Chúa luôngặp phải chống đối cách này, cách khác. Thực hiện í Chúa qua hành động bác ái, yêu thương, sống chung với đồng loại, khóc khi bạn gặp tang thương và nâng rượu mừng khi họ gặp may mắn.

Mùa Giáng Sinh, mùa Hồng Phúc, Thiên Chúa ở cùng nhân loại. Chúc quí vị và gia đình mùa Giáng Sinh tràn đầy hồng ân và nhiều ơn lành trong năm mới.

Lm Vũđình Tường
TiengChuong.org