ĐÊM TRĂNG MÙA GIÁNG SINH

Ảnh của Nguyễn Đức Cung

Tạ ơn Chúa đã Giáng trần

Hằng Nga cũng phải ân cần sáng soi.

(nđc)