CHÀO MỪNG MÙA GIÁNG SINH
Ảnh của Nguyễn Đức Cung
Bỗng dưng đồng vắng hoan ca
Bỗng dưng trần thế hóa ra thiên đàng
Chói ngời ngàn vạn hào quang.
(Trích thơ của Trầm Tĩnh Nguyện)