18. Cầu nguyện là tiếng nói bốc lên của trái tim, cảm kích và ái mộ.

(Thánh Teresa of Lisieux)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ng ôn thần học tu đức"

------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info