Vatican City.- Tại Vatican đã có cuộc họp báo cho biết Tòa Thánh và Trung Quốc sẽ trao đổi tác phẩm văn hoá nghệ thuật để hai bên triển lãm

Theo quyết định, Vatican sẽ cho Bắc Kinh mượn 40 tác phẩm và Bắc Kinh sẽ cho Vatican mượn 40 tác phẩm. Tại Bắc Kinh tác phẩm của Tòa Thánh sẽ được trưng bày tại Cấm Thành và tại Vatican tác phẩm của Trung Quốc được triển lãm tại bảo tàng viện Vatican. Cả hai cuộc triển lãm đều được khai mạc đồng thời vào mùa Xuân năm 2018 để dân chúng thưởng lãm.

Mặc dù giữa Vatican và Bắc Kinh chưa có quan hệ ngoại giao, nhưng hai bên đã có những liên lạc chính thức về nghệ thuật nên mục tiêu cuộc trao đổi nghệ thuật này, theo đài phát thanh Vatican, là để thúc đẩy hợp tác văn hóa.

Bà Barbara Jatta, Giám Đốc Bảo Tàng Viện Vatican nói với đài phát thanh Vatican: ”Đây không chỉ là cuộc triển lãm nghệ thuật mà thôi, nhưng là một dự án tình hữu nghị, trao đổi văn hóa nghệ thuật". Bà nói thêm: "ĐGH Phanxicô là người luôn luôn muốn thông qua nghệ thuật để bác những cây cầu liên lạc, tạo cơ hội đối thoại giữa các nền văn hoá"

Về phía Trung Quốc, Ông Jiancheng Zhu trong cuộc họp báo ở Vatican nói: "Tôi tin rằng nghệ thuật không có quốc tịch và không có ranh giới, vì vậy tôi tin rằng trao đổi văn hoá sẽ làm cho Vatican cũng như Trung Quốc được hưởng nhiều lợi ích hơn."

Nguyễn Long Thao