13. Cầu nguyện là một kho tàng quý giá.

(Thánh Alphonsus Liguori)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Trích dịch từ tiếng Hoa trong "C ách ngôn thần học tu đức"

------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhanta i
http://nhantai.info