Kính Biệt Cha Jean Maïs 1935 - 2017

Cha Maïs Thừa sai xứ Pháp

Vừa qua đời ấm áp bình yên

Cha sinh ở tận Moselle

Quê hương nước Việt kề bên dạt dào.

Năm 54 cha vào chủng viện

7 năm sau thánh hiến không màng

Đến năm 66: Nha Trang

Từ miền Cát Trắng hiến dâng cuộc đời.

Năm 68 trau dồi tiếng Việt

Cha tinh thông chữ viết quê hương

Cha Jean Maïs thân thương

Từng gieo hạt bắp ruộng đồng Phúc âm.

Đem tâm huyết quyết tâm chăm sóc

Trên cao nguyên Đại học Thụ Nhân

Cha lo giảng dạy ân cần

Sinh viên còn nhớ những lần gặp cha

Năm mất nước chân sa tù ngục

Rừng Lá kia lắm lúc khó khăn

Năm sau con tạo xoay vần

Người ta trục xuất tấm thân gầy mòn.

Từ dạo đó cha luôn lo lắng

Viết lách nhiều cha ráng đưa tin

Á châu Giáo hội trung kiên

Vượt nhiều gian khó thế thiên giúp đời.

Mắt mù lòa một thời mỏi mệt

Trên màn hình cha viết thật to

Trên bàn bề bộn giấy tờ

VietCatholic cha lo dịch hoài.

Khi cha mất tuổi ngoài tám chục

Thắp nén hương công đức ghi ơn.

Cha về Thiên quốc vàng son

Mang theo nước Việt tấc lòng thủy chung.

Tang lễ Cha Jean Maïs sẽ được cử hành tại

Nguyện đường Hội Thừa sai Paris (128 rue de Bac Paris 7) ngày thứ tư 22/11/2017, lúc 15 giờ và an táng tại Nghĩa trang Montparnasse