12. Lời cầu nguyện lên cao thì ân sủng giáng xuống, trời dù cao đất dù thấp, thì Thiên Chúa vẫn nghe được tiếng của loài người.

(Thánh Augustinus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách n gôn thần học tu đức"

----------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info