9. Nhờ lời cầu nguyện khiêm tốn và kiên trì lâu dài, thì linh hồn có thể được các loại đức hạnh.

(Thánh nữ Catherine of Siena)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ng ôn thần học tu đức"

------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info