ĐẦU LỄ: Anh Chị Em thân mến,
Hai ông bà nguyên tổ của nhân loại đã muốn mình bằng Thượng Đế, từ đó tội lỗi đã nhập vào thế gian. Chúa Kitô khi xuống thế làm người, Ngài đã đem lại cho nhân loại mẫu gương sống khiêm hạ: Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng.
Chủ đề của các bài đọc hôm nay, Giáo Hội muốn trình bày cho cộng đoàn dân Chúa về đức khiêm nhường, khiêm tốn hay khiêm nhu đều có thể hiểu được cùng một ý nghĩa. Chúa Kitô muốn chúng ta dành hết mọi vinh hiển cho một mình Thiên Chúa, Ngài là Cha là vị Thầy duy nhất xứng đáng mọi lời ngợi ca.
Với những tư tưởng chuẩn bị, giờ đây, chúng ta bắt đầu thánh lễ với bài ca nhập lễ sau đây.

TRƯỚC BÀI I:
Tiên tri Malakia chỉ cho chúng ta một con đường để gặp gỡ Chúa nơi anh em là tôn trọng họ và đồng thời tuân giữ lề luật của Chúa.

TRƯỚC BÀI II:
Đời sống của người làm tông đồ là phục vụ và rao giảng lời Chúa cho anh chị em. Ngoài ra, đời sống đó còn thể hiện qua những hy sinh nhỏ bé trong đời sống thường nhật.

TRƯỚC BÀI TIN MỪNG:
Từ sự kiêu căng, con người đã đi xa dần Thiên Chúa. Khởi đầu sự khiêm hạ Chúa Giêsu đã kéo nhân loại về với Cha Ngài. Chúng ta nghe tư tưởng của thánh sử Matthêô về sự khiêm hạ của Đức Kitô qua bài Tin Mừng sau đây.

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

Linh mục: Anh Chị Em thân mến,
Chúng ta chỉ có một Cha trên trời, chúng ta cầu xin Ngài những ơn cần thiết sau đây cho đại gia đình nhân loại:

1. Chúng ta cầu nguyện cho những Thừa Tác Viên chính thức của Bí Tích Thánh Thể, là những Linh mục của Chúa, luôn thấm nhuần tinh thần khiêm hạ của Thầy Chí Thánh Giêsu, để có thể phục vụ cộng đoàn dân Chúa trong mọi nghịch cảnh. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Xin Chúa ban cho chúng ta tinh thần khiêm hạ, đến với anh chị em không cần mời gọi, phục vụ anh chị em không cần báo đáp. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Xin cho chúng ta luôn ý thức trong cuộc sống: Từ hư vô chúng ta đã được sinh dựng nên có, do chương trình quan phòng kỳ diệu của Chúa. Xin cho chúng ta luôn làm cho đời được hoàn hảo theo thánh ý Chúa. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Qua lời chuyển cầu của Hiền Mẫu Maria, các thánh Tử Đạo của Quê Hương xin Chúa ban muôn ơn lành cho quê hương và Giáo Hội Mẹ nơi quê nhà được muôn điều may mắn. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Chúng ta nhớ đến những linh hồn mồ côi không còn ai để nguyện cầu. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục:
Lạy Chúa, xin ban cho tâm hồn chúng con luôn được bình an, tâm tình như trẻ thơ, sống phó thác nơi Mẹ hiền, nơi sự quan phòng của Cha trên trời, để chúng con luôn vui sống, hăng say trong phục vụ, chuyên cần tìm gặp Chúa nơi anh chị em đồng loại. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.