2. Người nào vì người khác mà cầu nguyện, thì trong khi cầu nguyện có thể đạt được rất nhiều lợi ích.

(Thánh Gregory Pope)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức"

----------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info