12. NHÀ SƯ VÀ CHIM GIỐNG NHAU
Đông Pha và Phật ấn lão tăng trò chuyện vui vẻ.
Đông Pha nói đùa:
- “Người xưa thường lấy nhà sư đối với chim (điểu), chẳng hạn như :
“Chim trên cây bên hồ, dưới trăng sư gõ cửa”
“Khi nghe chim gõ mộc, cứ ngỡ sư gõ cửa.”

Phật ấn lão tăng cười hiền hòa, nói:
- “Hôm nay lão tăng đối với tướng công, nhưng tướng công lại về chim chứ.”
(Giải Uẩn thiên)

Suy tư 12:
Kiểu nói đùa của Tô Đông Pha là có căn cứ, bởi vì thực tế là như thế, nhưng đây chỉ là cách ví von cười vui mà thôi, làm sao bằng chuyện của chúng ta giống với Đức Chúa Giê-su được chứ:
Giống nhau là vì ngôn hành của chúng ta hoàn toàn giống Đức Chúa Giê-su là yêu thương.
Giống nhau là vì chúng ta diễn tả lại cuộc sống của Đức Chúa Giê-su ngay trong cuộc sống tại trần gian này là phục vụ.
Giống nhau là vì Đức Chúa Giê-su đang ở trong chúng ta và chúng ta ở trong Ngài qua bí tích Thánh Thể.
Và cái quan trọng cốt yếu để cho mọi người nhận thấy chúng ta –những người Ki-tô hữu- nên giống Đức Chúa Giê-su là luôn chúc lành và cầu nguyện cho người bắt bớ và ghét ghen mình.
“Lạy Chúa, Chúa đã trở nên người như chúng con, chia sẻ thân phận yếu đuối như chúng con, là để chúng con cũng được chia sẻ và thông phần vinh quang của Chúa trong thân phận làm con người. Mà vinh quang của Chúa chính là khiêm tốn, là yêu thương là bác ái... Không có những vinh quang này, thì chúng con chỉ là những cái mả tô vôi mà thôi.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa: nói như Chúa, yêu thương như Chúa, hành động như Chúa, để chúng con trở nên những chứng nhân cho Chúa trong cuộc sống của chúng con. Amen”


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư

------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info