ĐẦU LỄ: Anh Chị Em thân mến,
Hôm nay, chúng ta được Thiên Chúa mời gọi tham dự Tiệc Thánh. Đôi lúc trong cuộc sống, chúng ta từ chối lời mời gọi nầy cách dễ dàng mà chúng ta không ngờ. Chúa Giêsu đã đến thế gian, Ngài đã thiết lập Nước Trời, nước của sự bình an và ơn cứu rỗi. Ngài mời gọi chúng ta bước vào nước đó với bàn tiệc đã dọn sẵn. Các bài sách thánh hôm nay, trình bày cho chúng ta về hình ảnh Nước Thiên Chúa như là một bữa tiệc đã dọn sẵn, chúng ta là những vị khách được mời, nhưng vì bận rộn công việc cá nhân và xã hội, nên chúng ta đã xin kiếu.
Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta thử xét lại thái độ kiếu từ của mình trước lời mời gọi của Thiên Chúa, đặc biệt là trong việc tuân giữ ngày Chúa Nhật - Ngày của Chúa - theo luật Chúa và Giáo Hội đòi buộc. Với những tư tưởng chuẩn bị, giờ đây chúng ta bắt đầu thánh lễ với bài ca nhập lễ sau đây:

TRƯỚC BÀI I:
Tiên tri Isaia tỏ lộ sự vui mừng, khi Đấng Messia đến, Đấng thiên hạ đợi trông sẽ đến giải thoát nhân loại và quy tụ nhân loại sống trong Nhà Chúa. Chúng ta là những người đang hân hoan sống trong sự bao bọc của Thiên Chúa.

TRƯỚC BÀI II:
Thánh Phaolô phó thác trọn vẹn nơi Đức Kitô cả cuộc đời của ngài, lúc thiếu thốn cũng như khi dư dật. Đó là mẫu gương sống niềm tin và phó thác để chúng ta noi theo.

TRƯỚC BÀI TIN MỪNG:
Hình ảnh bữa tiệc rất thông dụng, Chúa Giêsu muốn dùng hình ảnh nầy để ám chỉ số người được gọi thì nhiều mà được chọn thì ít.


LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

Linh mục: Anh Chị Em thân mến, Chúng ta đang tụ họp quanh bàn tiệc thánh, là những phần tử được mời. Chúng ta cầu xin Chúa ban cho mỗi người trong chúng ta biết đáp lại tiếng Chúa kêu mời:

1. Xin cho những đấng thay quyền Chúa dẫn dắt chúng con dưới đất: Đức Thánh Cha Phanxicô, Các Đức Giám Mục, Linh mục. Xin cho các ngài luôn sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa kêu mời tham dự bàn tiệc thánh và giúp cho cộng đoàn dân Chúa hăng say tham dự bàn tiệc nầy. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Chúng ta cầu nguyện cho những anh chị em đói khát về cơm bánh, vô gia cư. Xin cho họ được thông phần bàn tiệc Chúa qua sự quảng đại của những tín hữu đó đây trên thế giới, đặt biệt những Kitô hữu đang bị bách hại do nhóm Hồi Giáo quá khích. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Chúng ta cầu nguyện cho những anh em Dothái, là những khác được mời đầu tiên mà Thiên Chúa đã dành cho họ. Qua lời cầu nguyện của đông đảo của các Kitô Hữu trên thế giới, một ngày nào đó, họ sẽ nhận ra Chúa Kitô là Đấng Cứu Thế. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Là những người được Chúa mời dự bàn Tiệc Thánh, xin cho chúng ta biết đáp lại lời mời gọi nầy bằng việc siêng năng tham dự Thánh lễ Chúa Nhật. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Chúng ta cầu nguyện cho các tôi trung tớ nữ của Chúa đã qua đời, những linh hồn chúng ta nhớ đến cách riêng trong tháng Mân Côi của Mẹ. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục:
Lạy Chúa, chúng con vui mừng quây quần chung quanh bàn tiệc thánh, xin lắng nghe những lời cầu xin của chúng con dâng lên trước tôn nhan Chúa. Chúng con cầu xin nhờ lời chuyển cầu của hiền mẫu Maria, Mẹ của Thánh Tử Giêsu, Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen