MỘT NGÀY SẮP QUA/EARLY EVENING
Ảnh của Robert Helfman
Cảm tạ Chúa một ngày đã hết
Bao nhọc nhằn cùng nổi lo toan
Bóng hoàng hôn giờ cũng sắp tàn
Bao lời kinh con dâng Chúa hôm nay
Giúp đời con vững mạnh bước đi
Che chở con khỏi lạc chốn u mê.
( Sr.Maria Nguyễn Ngọc)