Calcutta – Công nghị tổng giáo phận Calcutta trong tinh thần gia sản Mẹ Têrêsa đã được tổ chức từ ngày 26-30/09 vừa qua.

Đức cha Thomas D’Souza, tổng giám mục sở tại cho biết là các tín hữu Công Giáo đã chuẩn bị cho sự kiên này trong 4 năm. Đức cha nhấn mạnh về ưu tiên của tổng giáo phận là truyền giảng Tin mừng và sống đời sống Kitô hữu như những chứng tá luôn hướng đến người nghèo. Đức cha nói: “Chúng tôi sống gia sản của Mẹ Têrêsa, do đó sự dấn thân của chúng tôi vì người nghèo mang lại ân phúc cho tổng giáo phận, cho các giáo dân, giáo sĩ, tu sĩ và cho tất cả.”

Chủ đề của công nghị giáo phận là “Tin tưởng vào Thiên Chúa, được Ngài chăm sóc”. Công nghị đã diễn ra tại chủng viện miền “Sao Mai” ở Barrackpore và có 161 đại biểu đến từ tất cả các giáo xứ của giáo phận.

Các yếu tố căn bản của sự kiện này được đưa ra vào năm 2013 khi Giáo hội địa phương quyết định đưa ra hai giai đoạn tham dự vào xã hội: hướng thứ nhất với chương trình mục vụ giáo xứ và hướng thứ hai qua công nghị, trong đó báo cáo và mở rộng các kết quả đạt được trong giai đoạn một.

Các đại biểu đã thảo luận về 12 đề tài được đề nghị trong chương trình giáo xứ, bao gồm: đời sống Kitô hữu, đại kết và đối thoại liên tôn, giáo dục, công bình xã hội, loan báo Tin mừng, gia đình, sức khỏe, giáo dân, các cộng đoàn Kitô nhỏ, truyền thông xã hội, phụ nữ và giới trẻ. Các đề xuất sẽ được tổng hợp trong kế hoạch mà tổng giáo phận sẽ trình bày vào ngày 26/11 tới đây. (Asia News 03/10/2017)