42. Cầu nguyện là rượu ngon khiến cho tâm hồn con người được sảng khoái.

(Thánh Francis de Sales)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn t hần học tu đức"

-----------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info