Văn hoá đức tin là văn hoá tiên tri Isaiah kêu gọi con người coi trọng lẽ công chính và đối xử bình đẳng đối với mọi người, già trẻ, lớn bé đều được coi trọng và được đối xử như con người. Isaiah 56,1 kêu gọi như trên bởi có sự hiểu lầm từ dân Chúa chọn. Họ cho rằng chỉ những người thuộc dân Chúa chọn mới được hưởng đặc quyền, đặc lợi. Isaiah cho biết quan niệm sai lầm trên cầm mau mắn xoá bỏ, mau mắn chỉnh đốn cách đối xử với mọi người. Tất cả đều bình đẳng trước mắt Chúa. Dân Chúa chọn có nhiệm vụ loan truyền thánh í Chúa và những ai gia nhập trở thành dân riêng có chung một sứ mạng rao giảng tin mừng, sống công chính và đối xử bình đẳng với mọi người và điều này trở thành bản nhạc tình, thánh vịnh 67,6-7 ca mừng

Cha nuôi dưỡng cô nhi, Đấng đỡ bênh quả phụ, chính là Thiên Chúa ngự trong thánh điện Người. Kẻ cô thân, Thiên Chúa cho nhà cửa, hạng tù đày Người trả lại tự do, hạnh phúc.

Dân riêng của Chúa trở thành cái loa của chính Chúa loan truyền tình yêu Chúa cho muôn dân, không phân biệt màu da, sắc tộc. Văn hoá đức tin không phải là văn hoá thống trị hay văn hoá du nhập từ ngoài mà chính là phát xuất từ tâm hồn con người. Con người được tạo dựng theo hình ảnh Chúa. Tình yêu Chúa dựng nên ta, nên sâu thẳm trong lòng con người luôn có tình yêu và điều này tạo nên văn hoá đức tin. Điều kiện xã hội tạo ra văn hoá ích kỉ, tham lam. Chúng cần được tẩy rửa, tắm gội trở thành văn hoá tôn trọng sự thật, đề cao công chính và đối xử bình đẳng với mọi người. Chối bỏ văn hoá đức tin là chối bỏ tình người, lòng mến và bác ái với tha nhân. Điều này trái nghịch với mục đích tạo dựng con người của Thiên Chúa. Nhóm đề cao văn hoá xã hội viện lí do đại đa số hỗ trợ nên í kiến đại đa số luôn đúng. Sự thật cho biết đại đa số thường bị giới lãnh đạo hướng dẫn theo í riêng của phe nhóm, nên í kiến của đại đa số rất ào ạt. Lịch sử Giáo Hội có danh sách dài những tiên tri kêu gọi đa số từ bỏ con đường bất chính, sống thù nghịch tình yêu Chúa, từ bỏ hưởng lạc để trở về con đường công chính. Cuộc chiến giữa sống trong tình yêu Chúa và chiều theo tính xác thịt là cuộc chiến dài. Hiện nay xã hội đang đương đầu với cuộc sống chiều theo xác thịt và được đại đa số hỗ trợ. Hậu quả sẽ gây nên đau khổ. Hố giầu nghèo sâu hơn, nghèo chịu cảnh sống bất công, bị đối xử bất chính và bị phán đoán thiếu công minh; kẻ quyền thế bị đè nén, tâm thần bất an vì người ta âm thầm hãm hại để tìm đường tiến thân. Văn hoá xã hội dường như đang thắng thế nhưng cuối cùng văn hoá đức tin sẽ toàn thắng bởi sự thật không bao giờ chết.

Văn hoá đức tin giúp nâng cao cuộc sống lên trên những ràng buộc xã hội để tiến đến văn hoá sự sống. Văn hoá đức tin giúp ta mở rộng tâm hồn đón nhận tình yêu Chúa và dùng giáo huấn của Đức Kitô làm khuôn mẫu chung trên toàn thế giới. Sống văn hoá đức tin cuộc sống thay đổi, cách suy nghĩ thay đổi, cách đối xử thay đổi để tiến đến gần Đức Kitô hơn, nên giống Đức Kitô hơn.

Người phụ nữ thành Samarita kiên trì xin Đức Kitô cứu con bà khỏi bệnh. Đức Kitô không đáp lại nhưng các môn đệ cảm thấy bẽ bàng nên nói với Đức Kitô ban cho bà ơn bà xin. Khi làm bánh hoá nhiều nuôi năm ngàn người Phúc Âm ghi lại ‘Ngài biết rõ Ngài sẽ làm gì’ Gn 6,7. Có lẽ Đức Kitô cũng biết rõ Ngài sẽ làm gì với người phụ nữ nhưng trước khi ban cho bà ơn bà xin Đức Kitô muốn chính bà thổ lộ tâm tư thầm kính trong tâm hồn bà. Khi bà nói ra câu ơn Chúa không riêng cho dân tộc nào nhưng cho toàn thể nhân loại. Đức Kitô đã khen bà và ban cho điều bà xin.

Lm Vũđình Tường
TiengChuong.org