91. HƯ CẢ MỘT CHÂU
Có một tú tài đến dạy học cho con quan, giảng sách “Thiên tự văn”, nói:
- “Hộ Phong có bảy huyện”.
Quan huyện không hiểu bèn hỏi:
- “Rõ ràng là có tám huyện sao lại là bảy huyện ?”
Tú tài cười trả lời:
- “Đúng là có tám huyện, nhưng bây giờ bị quan bất tài phá mất một huyện rồi.”
Quan huyện giận dữ, bẩm báo với quan châu phải trị tên tú tài.
Quan châu cho triệu tú tài đến, và quyết định khảo nghiệm anh ta, bèn ra lệnh cho tú tài giảng sách “Vũ Cống”, tú tài nói:
- “Vũ Biệt có tám châu”.
Quan châu nghe liền mừng nói thầm: -“Tốt, rồi cuối cùng cũng bị ta tóm được cái đuôi !” Bèn chất vấn:
- “Tại sao mày lại giảng là tám châu ? Sách “Vũ Cống” rõ ràng là nói có chín châu mà !”
Tú tài nói:
- “Đúng vậy, nguyên nó là có chín châu, nhưng hôm nay nếu nó không bị ngài phá một châu, thì không phải là có tám châu sao ?”
(Giải Uẩn thiên)

Suy tư 91:
Anh học trò lợi dụng lúc giảng sách để nói ra cái tội “làm nghèo đất nước” của hai ông quan châu (tỉnh) và quan huyện, anh học trò thật can đảm.
Có một vài giáo dân muốn cho cha sở biết mình là người cương trực không sợ ai, nên đã to tiếng với ngài ngay giữa sân nhà thờ, thế là bị người khác chê trách là hỗn láo và kiêu ngạo; có một vài tu sĩ để chứng tỏ mình là người dám làm dám nói nên đã chỉ trích bề trên cách thô lỗ cộc cằn, thế là công đức tu luyện mất toi để mọi người chê trách...
Cương trực và dám làm dám nói đều là những đức tính tốt cần phải có, nhưng hai tính tốt ấy cần phải có sự khôn ngoan và đức ái đi kèm, bằng không thì sẽ phản tác dụng và làm cho mọi người chán ngấy và phát ớn.
Người cương trực là người không khuất phục trước bất công và đàn áp, nhưng cha sở của mình đã làm gì bất công và đàn áp mình để mà to tiếng với ngài ? Người dám nói dám làm là người luôn có tinh thần trách nhiệm, mà đã chu toàn trách nhiệm thì bề trên nào lại rầy la khiển trách mình chứ ?
Ma quỷ thường lợi dụng tính cương trực của người không có đức ái để phá hoại sự đoàn kết trong cộng đoàn, và lợi dụng người dám nói dám làm nhưng không có sự khiêm tốn để chia bè kết cánh, làm tổn thương tình cảm giữa con người với nhau.
Tất cả cũng chỉ vì thiếu khôn ngoan và thiếu đức ái mà thôi.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư

--------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info