22. Chỉ có trong suy tư cầu nguyện thì mới có thể tìm được Thiên Chúa mà thôi.

(Thánh Angela of Foligno)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

---------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info