Chọn lối sống hướng thiên hay hướng địa là chọn khuôn mẫu cho cuộc sống. Chọn lựa này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại hay tương lai mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống trường sinh. Phúc Âm đưa ra nhiều dụ ngôn về cuộc sống trường sinh, tất cả đều bắt đầu bằng hình ảnh cụ thể trong cuộc sống. Dụ ngôn người gieo giống nói về lượng từ bi của chủ vườn, không nhổ cỏ dại ngay sợ bị ảnh hưởng đến hạt giống, mà đợi cho đến lúc thu hoạch mới thu thóc lúa vào kho và cỏ dại bị thiêu huỷ bởi lửa. Dụ ngôn trộn bột chung với men cho biết sự kiên nhẫn mong đợi trong hy vọng chờ cho men dậy bột. Dụ ngôn hạt cải nói lên tương quan, hữu dụng trong cuộc sống, cải là hạt bé nhỏ trở thành nơi che mát cho chim trời. Dụ ngôn người tìm được viên ngọc quí nói lên chọn lựa khôn ngoan của người mua ngọc, ông ta đánh đổi toàn thể tài sản để mua viên ngọc. Dụ ngôn người đánh cá đề cao hy vọng bởi rất khó định trước ình trạng sông biển, có khi đi về không. Hy vọng có cá và cá tốt. Tất cả các dụ ngôn đều có điểm chung liên quan đến thời gian, kiên tâm làm việc trong hy vọng. Bởi có làm việc nên có hy vọng. Hy vọng gặt hái thành quả tốt đẹp. Người nông dân mong thu hoạch mùa lúa tốt, người làm bánh mong đước cái bánh tốt, theơm ngon, và người chài lưới mong bắt mẻ cá lớn. Bởi có lao nhọc nên không hy vọng hão, mơ màng mà hy vọng của tâm sức.

Chọn lối sống hướng thiên là chọn điều tốt nhất, không phải chỉ tốt mà là tốt nhất, trọn hảo. Chọn điều trọn hảo là chọn đặt í trời lên trên í cá nhân. Đối với Kitô hữu í trời chính là í Chúa- í Chúa Trời. Chọn í Chúa là chọn hướng thiên, hướng về thiên quốc, sống cuộc sống trần thế nhưng tâm hồn hướng về cuộc sống trên trời. Chọn sống theo í Chúa là chọn cách sống làm đẹp lòng Chúa. Làm đẹp lòng Chúa cả trên trời lẫn nơi trần thế. Chọn theo kinh Lậy Cha cho í Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Các tông đồ đã chọn lối sống hướng thiên khi các ông nghe tiếng Đức Kitô mời gọi các ông đã bỏ thuyền, bỏ chài, bỏ cha và đồng nghiệp bước đi theo Đức Kitô. Mt. 4, 18-22.

Chọn hướng thiên là để cuộc đời được hướng dẫn bởi giáo huấn của Đức Kitô, Đấng đến từ trời cao. Loại bỏ lối sống cũ để sống theo lối sống mới; sống tin theo Đức Kitô; sống thực hành lời Chúa dậy, mến Chúa yêu người; sống thuộc về Chúa; đặt trọn niềm tin vào Đức Kitô.

Sau khi gieo hạt người chủ ruộng kiên nhẫn chờ đến mùa lúa chín mới phân chia lúa cho vào kho, còn cỏ dại đốt đi trong lửa. Dân chài lưới lựa cá tốt và bỏ cá xấu. Viên ngọc quí cần phải mài dũa cho bóng láng mới làm bật giá trị thật của nó. Muốn đánh bóng ngọc quí cần dụng cụ và kĩ thuật cũng như kiên tâm mới có được viên ngọc quí. Như thế cuộc sống trần thế luôn có giới hạn về thời gian. Đến một ngày nào đó sẽ có sự phân chia, có đón nhận và từ bỏ. Cuộc sống trần thế của con người cũng có giới hạn. Một ngày nào đó đời sống trần gian sẽ kết thúc và ai chọn cuộc sống thiên quốc sẽ được đón nhận vào thiên quốc. Ai chọn cuộc sống trần gian sẽ đi vào lịch sử trần gian bởi chính họ tự nguyện chọn lối sống đó.

Các học giả Kinh Thánh thường dùng hình ảnh chài lưới để nói về Giáo Hội Chúa nơi trần thế. Hình ảnh này gắn liền với lời mời gọi đi theo Đức Kitô để trở thành kẻ chài lưới người ta. Giáo Hội Chúa nơi trần thế gồm người lành , kẻ dữ sống chung, cùng thờ phượng chung, chung sống xóm làng nhưng có cuộc sống khác nhau, niềm tin khác nhau và đưa đến kết quả cuối đời khác nhau. Tất cả đều là tội nhân nhưng người lành thánh là người nhận biết mình tội lỗi và xin ơn Chúa thanh tẩy, nhận ân sủng Chúa để cố gắng sống tốt hơn, lành thánh hơn. Họ trở thành tông đồ của Đức Kitô, sống cho Chúa và đặt í Chúa trên í riêng. Họ nhận biết mọi sự họ có đều thuộc về Chúa, do Chúa ban và sống tâm tình tạ ơn, cảm mến. Họ không sống riêng cho cá nhân mình nhưng nhận biết mọi người đều là con cái Chúa, mang hình ảnh Đức Kitô trong người nên họ học yêu mến, thương yêu, tha thứ và nâng đỡ mọi người. Họ cũng nhận biết sau cuộc đời này sẽ đi về với Đấng tạo dựng nên họ nên họ chuẩn bị cho ngày tái ngộ nơi Thiên quốc. Hãy xin ơn khôn ngoan biết chọn lựa cuộc sống hướng thiên để được cùng về trời với Con Chúa là Đức Kitô.

Lm Vũđình Tường
TiengChuong.org