Hạnh phúc cho những ai ăn ở hiền lành. Điều chúc phúc này đến từ chính Đức Kitô trong Tám Mối Phúc Thật, điều hai Đức Kitô chúc phúc.

Phúc cho ai ăn ở hiền lành vì họ sẽ được đất nước làm gia nghiệp Mt 5,4

Gia nghiệp của họ không phải chỉ do người trần thế quí mến mà quan trọng hơn là tình yêu Thiên Chúa trên thiên quốc. Gia nghiệp trần gian của họ có thể là của cải, vật chất và tình yêu thương, lòng mến người khác dành cho, cũng có thể lòng mến và tình yêu nhiều hơn của cải vật chất họ có. Điều chắc chắn là họ được mọi người yêu mến đời này và đời sau được chính Thiên Chúa chúc phúc.

Ăn ở hiền lành không có nghĩa là nhu nhược hay yếu kém mà chính là sức mạnh nội tâm của con người. Người đó bề ngoài hiền lành, nhẹ nhàng nhưng họ rất mạnh trong tâm hồn. Họ làm chủ tính yếu đuối xác thịt. Họ làm chủ lời nói và hành động. Chỉ những tâm hồn nội tâm mạnh mẽ mới có thể làm chủ được con người mình trong nghịch cảnh. Bực tức không nổi nóng; không bằng lòng vẫn giữ thái độ ôn hoà. Bất đồng í kiến vẫn làm chủ câu nói đều là dấu hiệu của người có tâm hồn mạnh mẽ. Người có sức mạnh nội tâm thường coi trọng í Chúa và đặt í Chúa trên í riêng cá nhân. Thực hành điều cầu nguyện hàng ngày trong kinh Lậy Cha. Xin cho í Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Í Cha thể hiện dưới đất qua tâm hồn những kẻ yêu mến Thiên Chúa. Đức Kitô thực hiện í Chúa Cha khi Ngài vui lòng xuống trần gian làm người, ở giữa chúng ta, chỉ cho biết đường về cùng Chúa Cha và hy sinh chính mạng sống mình cứu độ nhân loại và ban ơn sống trường sinh.

Sức mạnh trần gian và thưởng công như huy chương, mề đay, vương niệm mang lại niềm vui có thể làm cho người ta phục tài nhưng chưa chắc tâm đã phục. Ăn ở hiền lành, hiền hoà, nhã nhặn làm cho nguời khác quí mến toàn thể con người, mến từ lời nói đến tâm hồn. Khi chúng ta phục vụ người khác với tâm tình yêu mến, con tim ta gặp con tim họ và như thế hai con tim hoà hợp. Chính điều này làm cho hành động bác ái trở nên trọn hảo.

Trong thời gian tại thế Đức Kitô hướng dẫn chúng ta về đức tin, đức cậy và đức mến. Cả ba nhân đức này không cần giải thích nào khác ngoại trừ giải thích mà chính Đức Kitô hướng dẫn. Mọi giải thích khác ngoài điều Đức Kitô giải thích đều không thuộc về Thiên Chúa. Đức Kitô giải thích về đức tin là tin vào giáo huấn của Ngài.

Ai tin vào Thầy thì người đó cũng làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha Jn 14,12.

Thầy Rabi hỏi Đức Kitô điều răn nào trọng hơn cả và Ngài đáp

Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình Mc12,29-30.

Hỏi về hành động bác ái Đức Kitô giải thích như sau

Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu Mc 9,41

Chúng ta có tự do chọn lựa cách sống và tất nhiên chịu hậu quả của việc tự chọn lựa. Chọn sống theo í riêng mong được hưởng đời sống theo í muốn. Chọn sống theo í Chúa chúng ta được Thiên Chúa hướng dẫn, khiêm nhường nhận Thiên Chúa là Cha và hưởng gia nhiệp Thiên Chúa hứa ban, coi mọi người như anh chị em và phục vụ khi họ cần đến chúng ta. Nhận sống theo í riêng sẽ coi mục đích cuộc sống là tiền tài, danh vọng và sớm muộn gì cũng bị chúng điều khiển cuộc đời. Thay vì chúng phục vụ ta, ta trở thành nô lệ cho chúng, bị chúng hướng dẫn, bị chúng điều khiển cuộc đời. Ai cũng tự tin là mình dư khả năng làm chủ chúng nhưng người thành công trong việc làm chủ của cải, vật chất danh vọng rất hiếm, kẻ tình nguyện làm nô lệ, lệ thuộc vào chúng lại dư thừa. Của cải vật chất đến rồi đi, danh vọng do người trao ban nếu không khéo giữ sẽ vuột mất.

Sống thi hành í Chúa được Chúa ban ơn sống thảnh thơi. Thiên Chúa hướng dẫn ta đi trên con đường công chính. Con đường bác ái, hi sinh. Ngoài ra cộng đồng dân Chúa hỗ trợ khi cần thiết. Tài năng Chúa ban trở thành hữu ích nhất khi tài năng đó phục vụ tha nhân một cách vô vị lợi. Đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa vì Ngài là nguồn tình yêu và sức mạnh của lòng mến sẽ ban cho ta tinh thần kiên tâm, hăng hái, phục vụ.

Lm Vũđình Tường
TiengChuong.org