Phiên tòa của Vatican xét xử hai cựu giám đốc điều hành của bệnh viện Bambino Gesu về tội tham ô đã bắt đầu hôm 18 tháng Bẩy.

Giuseppe Profiti, nguyên giám đốc, và Massimo Spina, thủ quỹ, của Bệnh viện Gesu Bambino, hay thường được gọi là bệnh viện Đức Giáo Hoàng đã bị buộc tội lấy 422,000 Euros, tức là khoảng 481,000 Mỹ Kim, từ quỹ của bệnh viện để chi trả cho việc tân trang căn nhà của Đức Hồng Y Tarcisio Bertone. Toàn bộ việc chi tiêu trái phép diễn ra từ tháng 11 năm 2013 đến ngày 28 tháng 5 năm 2014. Đức Hồng Y Tarcisio Bertone đã là Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh từ ngày 15 tháng 9 năm 2006 đến ngày 15 tháng 10 năm 2013.

Đức Hồng Y Tarcisio Bertone tuyên bố ngài đã trả 300,000 Euros tiền riêng của mình cho việc tân trang nhà và không hay biết là tổng chi phí đã lên đến 722,000 Euros.

Giuseppe Profiti và Massimo Spina là những cá nhân đầu tiên bị truy tố theo các luật mới của Vatican về quản lý tài chính. Họ đã bị truy tố ngay sau một cuộc điều tra của Associated Press được công bố với những bằng chứng về việc quản lý yếu kém và việc chăm sóc y tế kém phẩm chất tại bệnh viện Bambino Gesu dưới sự lãnh đạo của Profiti. Profiti đã từ chức giám đốc vào năm 2015. Sau khi vụ việc đổ bể, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone có tặng cho bệnh viện 150,000 Euros cho việc nghiên cứu. Cho đến nay, ngài không bị truy tố và cũng không bị tòa án Vatican triệu tập.

Các viên chức Vatican nói rằng các vấn đề tại bệnh viện đã được giải quyết. Tuy nhiên, danh tiếng của Giáo Hội bị bôi nhọ trầm trọng trong vụ tham ô số tiền đáng lẽ ra phải được dùng cho các trẻ em chứ không phải để tân trang nhà cửa.

Ngày 7 tháng 9, và 8 và 9 tòa án sẽ tái tục vụ xử này.