An nghỉ trong Chúa là nguyện ước cuối cùng chúng ta mong ước người thân yêu được vui hưởng trong cuộc sống trường sinh. Chúng ta cầu xin người thân yêu được Thiên Chúa đón nhận vào nước Chúa và ban cho cuộc sống bình an muôn đời.

Với Kitô hữu lời ước nguyện ‘An nghỉ trong Chúa’ mang một í nghĩa đặc biệt bởi người thân khi còn sống tin tưởng phó thác cuộc đời trong Chúa nay ra đi khỏi thế gian họ trở về với Đấng họ một lòng tin thờ. Tuy nhiên đối với người không tín ngưỡng, không tin vào Chúa lời ước nguyện kia có nghĩa gì thì chưa thấy câu giải thích thoả đáng. Bởi nếu không có Chúa của sự sống đời sau. Chết là hết là trở về với bụi tro vậy lời chúc ra đi bình an như thế nào? Nếu tin là không có gì sau khi chết thì không nên làm điều không tin. Cũng không cần tưởng niệm bởi chết là hết thì giỗ chạp, tưởng niệm chỉ là hình thức. Thánh Phaolô trong thư gởi cho tín hữu Roma 8,9 xác định. Con người không sống trong Chúa là sống dưới sự hướng dẫn của xác thịt. Ai sống bởi Thần Khí thì thuộc về Thần Khí, được Thần Khí hướng dẫn. Ai sống bởi xác thịt chiều theo xác thịt. Thần Khí làm cho Đức Kitô sống lại từ cõi chết. Cũng Thần Khí đó ban cho Kitô hữu tin tưởng phó thác vào Đức Kitô. Thần Khí mà Đức Kitô nói ‘Con cảm tạ Cha vì Cha đã mặc khải những điều đó cho kẻ bé mọn’ Mat 11,25. Kẻ bé mọn đây là những tâm hồn công chính, thành tâm đón nhận Đức Kitô và học từ Ngài. Càng thắc mắc nhiều về niềm tin Kitô càng gặp trở ngại bởi đầu óc con người lí luận hợp lí và tin theo. Tin Đức Kitô là tin vào tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa mà tình yêu theo hướng dẫn của con tim, không theo lí luận của khối óc vì thế càng lí luận về tình yêu càng lạc trong tình yêu.

Bước đầu tiên để nhận biết tình yêu Chúa là chân thành phục vụ và yêu mến tha nhân. Đây chính là chìa khoá mở ra giúp ta nhận biết tình yêu kì diệu nơi Thiên Chúa. Con không bao giờ thấu hiểu tấm lòng cha mẹ hy sinh cho con. Kitô hữu không bao giờ hiểu mầu nhiệm thập giá, làm thế nào Thiên Chúa yêu ta lại chết cho ta, chết trên thập giá, yêu cả khi ta chối bỏ Ngài. Cảm nghiệm tình yêu Chúa để sống trong tâm tình tạ ơn và nhận biết thiếu tình yêu Chúa chúng ta không là gì, ngay cả không tồn tại.

Không tin vào Đức Kitô chúng ta không nhận được gì. Tin vào Đức Kitô nhận được tất cả, nhận tình yêu Chúa, hy vọng trong Chúa và hưởng cuộc sống trường sinh. Chối bỏ Đức Kitô thánh Phaolô nói như thế là chấp nhận sống theo xác thịt mà xác thịt dù chăm sóc kĩ mấy nó cũng bị chết và rữa nát. Không tin vào Đức Kitô lời chúc bình an cuối cùng cho người thân mang í nghĩa gì cần câu trả lời. Làm sao họ có bình an và ai là kẻ bảo đảm cho bình an đó hay lời chúc chỉ là chúc cho có lệ. Không ai muốn trao tặng người thân lời nói suông.

Kitô hữu không thể chứng minh Thiên Chúa hiện hữu và kẻ không tin cũng không thể chứng minh không có Thiên Chúa. Tuy nhiên tin Thiên Chúa hiện hữu giúp ta biết những việc tốt lành chúng ta thực hiện đều có í nghĩa rõ ràng, mục đích mạch lạc. Chối bỏ Thiên Chúa hiện hữu người ta dựa vào giải thích của khoa học và câu trả lời của khoa học nay đúng, mai sai bởi khám phá mới của khoa học mang tới giải thích mới và dĩ nhiên giải thích cũ từng đuợc coi là đúng nay trở thành sai. Không có gánh nào nặng hơn là khi chia tay người thân về lòng đất. Đức Kitô kêu gọi khi gặp trường hợp cô đơn, đau khổ hãy đến cùng Đức Kitô và Ngài sẽ ban sức thêm Mt 11,30.

Lm Vũđình Tường
TiengChuong.org