Tiện nghi vật chất
Lm Vũđình Tường6/29/2017
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

Vật chất trần gian mang lại nhiều tiện nghi nhưng nó cũng đòi hỏi phải bảo vệ nó. Vật chất tự nó không thể bảo vệ nó nhưng cần bàn tay, khối óc con người cất giữ, nếu không khéo cất, giấu, kẻ khác rình mò được sẽ tìm cách lấy mất. Hơn nữa vật chất thì giới hạn; lòng tham con người vô hạn và đa số ham vật chất nên có của là một gánh nặng, lệ thuộc vào của đã đành mà còn phải ngày đêm lo bảo vệ chúng. Vật chất không bảo vệ được chúng nên chúng không thể bảo đảm cuộc sống lâu dài cho chủ nó. Tìm kiếm vật chất đã khó mà cầm giữ chúng còn vất vả hơn vì thế chủ đáng hưởng hoa quả do lao công khó nhọc làm ra. Những ai tin vật chất có khả năng mang lại sự sống lâu dài, đặc biệt là sự sống trường sinh cần phải suy nghĩ lại. Lí do là vật chất nay còn mai mất. Như thế còn vật chất còn bảo đảm, mất vật chất mất bảo đảm. Như thế bảo đảm vật chất hứa hẹn rất bấp bênh. Hơn nữa vật chất không tồn tại mãi và giá trị của chúng thay đổi liên tục. Thực tế cho thấy những gì thuộc về trần thế chỉ bảo đảm được những gì thuộc về trần thế. Con người không phải chỉ có vật chất mà còn có tinh thần, có tình yêu và lòng mến. Vật chất không bảo đảm được tinh thần, tình yêu và lòng mến vì những nhân đức này vượt lên trên vật chất. Chỉ những gì vượt lên trên vật chất, cao hơn vật chất mới có khả năng bảo đảm được những gì không thuộc về vật chất. Đây chính là điều Đức Kitô mời gọi Kitô hữu tin tưởng vào giáo huấn của Ngài. Tin tưởng vào Đức Kitô là lắng nghe Lời Ngài, yêu mến và trở thành môn đệ Đức Kitô. Niềm tin Kitô giải thoát con người khỏi nô lệ vật chất, tâm hồn thư thái, an bình và sống trong hy vọng Đức Kitô hứa ban.

Sự sống trường sinh chỉ có thể tìm thấy nơi Đức Kitô, tình yêu Chúa. Đức Kitô là Đấng duy nhất bảo đảm cho sự sống trường sinh bởi chính Ngài phá tan xiềng xích sự chết. Chính Ngài sống lại từ cõi chết, tiêu diệt thần chết, sống lại vinh quang vì thế lời Ngài hứa đặt căn bản trên sự sống lại của chính Ngài. Lời Ngài hứa có nguồn gốc từ sự Phục Sinh vinh hiển vì thế lời hứa đó không thể sai.

Sống đời sống ngay lành, không làm hại ai, không gian tham của người là mẫu người xã hội tốt nhưng không phải là Kitô hữu tốt. Kitô hữu tốt là người biết sống cho mình và sống cho tha nhân, giúp đỡ tha nhân, mang niềm tin vào hành động bác ái, yêu thương và tha thứ. Kitô hữu tốt là người làm cho niềm tin của mình sinh hoa, kết trái bằng các việc từ thiện, làm phúc, bố thí cho người đói ăn, khát uống, có lòng nhân từ, bác ái, vị tha. Kitô hữu tốt là người nhận biết tất cả những gì chúng ta có đều do Chúa ban, kể cả sự sống của ta vì thế luôn sống trong tâm tình tạ ơn. Kitô hữu nhận biết mọi sự ta có đều thuộc về Chúa nên yêu cầu yêu Chúa hơn chính cha mẹ là điều hợp lí và đúng đắn. Nhiều người vì yêu hy sinh cả sở thích, vợ cHồng Yêu nhau hơn cha mẹ và họ yêu con cái hơn chính bản thân họ.

Học từ Đức Kitô, yêu Chúa, yêu tha nhân và sống bác ái. Đức Kitô cho biết mọi hành động bác ái, yêu thương dù nhỏ mấy, đơn giản mấy cũng được ghi nhận và thưởng công. Một li nước lạnh cho đi vì Đức Kitô li nước đó cũng được đón nhận qua hành động bác ái.

Lm Vũđình Tường
TiengChuong.org

See Also

6/28/2017
Được và mất
Lm.Giuse Nguyễn Hữu An
6/28/2017
Sống đức tin đức mến noi gương Hai Tông đồ Phêrô Phaolô
Lm Đan Vinh
6/27/2017
Những Tương Đồng Lạ Lùng nơi Thánh Phêrô và Phaolô
Lm.Giuse Nguyễn Hữu An
6/27/2017
Thiêng liêng hóa
Lm GB Nguyễn Minh Hùng
6/26/2017
Hai tên gọi một lý tưởng
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
6/26/2017
Yêu sách của tình yêu
Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
6/23/2017
Chu toàn Sứ vụ Tiền hô của Chúa noi gương Gioan Tẩy Giả
Lm Đan Vinh
6/23/2017
Chúa Nhật XII Thường Niên - A
Lm. Jude Siciliano, OP
6/23/2017
Can đảm làm chứng cho Chúa
Lm Đan Vinh
6/22/2017
Trách nhiệm
Lm Vũđình Tường
6/20/2017
''Đừng Sợ''
Lm.Giuse Nguyễn Hữu An
6/18/2017
Yêu thương như Giêsu
Lm Đan Vinh
6/18/2017
Đừng sợ, hãy tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa
Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
6/16/2017
Hãy ở lại…
Lm. Jb Nguyễn Minh Hùng
6/16/2017
Nước mắt, mồ hôi
Lm Vũđình Tường
6/15/2017
Ăn bánh Thánh Thể sẽ được sống muôn đời
Lm Đan Vinh
6/15/2017
Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô
Lm. Jude Siciliano
6/14/2017
Bánh hằng sống
Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
6/14/2017
Những Tên Gọi Tầm Thường
Lm Giuse Nguyễn Hữu An
6/13/2017
Bài Chia Sẻ Đại Lễ Thánh Antôn Padua Tại Linh Địa Trại Gáo, Gp.Vinh
Lm. Anthony Trung Thành