Sau khi đọc kinh truyền tin vào trưa Chúa Nhật 25/6/2017 tại quảng trường thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã công bố danh sách 5 vị Hồng Y mới

Các Hồng Y mới thuộc các nước: Mali, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Lào và El Salvador

Sau đây là danh sách 5 tân Hồng Y

-Đức Tổng Giám mục Jean Zerbo của Bamako, Mali.

-Đức Tổng Giám mục Juan José Omella của Barcelona, Tây Ban Nha.

-Đức Cha Anders Arborelius, Giám mục Stockholm, Thụy Điển

-Đức Tổng Giám Mục Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun Tông Tòa Paksé, Lào.

-Đức Giám Mục Gregorio Rosa Chávez - Giám mục phụ tá của Tổng Giáo phận San Salvador, El Salvador

Tưởng cũng nên nhắc lại là từ năm 2013 đến nay ĐGH Phanxicô đã bốn lần bổ nhiệm tân Hồng Y. Với 5 vị tân Hồng Y lần này, tổng số số Hồng Y của Giáo Hội Công Giáo là 121 vị. Các nhà quan sát thời sự tại Vatican nhận định rằng, duới triều đại Đức Giáo Hoàng Phanxicô, số Hồng Y đại diện nhiều hơn cho toàn thế giới. Số Hồng Y của Âu Châu, Mỹ Châu và nhất là của Ý không gia tăng mà có chiếu hướng giảm.