Dân số Công Giáo đang giảm mạnh tại Úc Đại Lợi, và số người tuyên bố “không tôn giáo” bây giờ là khối đông nhất tại Úc. Cuộc điều tra dân số mới nhất của Úc đã cho biết như trên.

Trong cuộc điều tra dân số vào năm 2016, vừa được công bố hôm thứ Ba 27 tháng Sáu, 2017, 29.6% người Úc Bản mô tả mình là “không tôn giáo.” Con số này là gần gấp đôi so với con số cho năm 2001 (16%). Trong thống kê 1966, số người nhận mình là vô thần chỉ có 0.8%.

Trong khoảng thời gian đó, nghĩa là từ năm 1966, tỷ lệ dân số Kitô của Úc đã sụt giảm mạnh từ 88% xuống chỉ còn 52%.

Cho đến nay, người Công Giáo vẫn là nhóm tôn giáo lớn nhất tại Úc, sau khi vượt qua Anh giáo vào đầu những năm 1980. Trong gần 50 năm, số dân Công Giáo giao động trong khoảng từ 26% đến 28%. Tuy nhiên, theo thống kê mới nhất này, tỷ lệ giáo dân Công Giáo đang rơi về phía 20%.

Trong tổng số 22,992,700 người Úc Đại Lợi, người Hồi Giáo tại Trung Đông có sinh suất cao nhất. Từ con số gần như 0% vào năm 1966, ngày nay người Hồi Giáo đã tăng mạnh đến 2.2%. Có những tiên đoán của các phong trào chống Hồi Giáo theo đó trong vòng 50 năm nữa Úc Đại Lợi sẽ là một quốc gia Hồi Giáo. Tuy nhiên, với thống kê này, những tiên đoán này xem ra không có cơ sở.