Đức Thánh Cha nói: “Chúng ta phải nhỏ bé lại thì mới nghe được tiếng Chúa.”

Vatican, ngày 23/6/2017: Trong Thánh Lễ buổi sáng ngày Lễ Thánh Tâm Chúa Kitô, Đức Thánh Cha nói: “Chúng ta phải nhỏ bé lại thì mới nghe được tiếng Chúa.”

Ngài nói: Thánh Tâm Chúa không phải là “một tấm thiệp cầu nguyện” mà là Trọng Tâm của Đức Tin chúng ta, bởi vì Người tự làm cho mình nhỏ bé lại, để bằng cách này Người “tự hạ mình, trút bỏ tất cả cho đến chết trên thập giá.”

Theo Vatican Radio, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh điều này trong Thánh Lễ sáng nay tại nhà nguyện Thánh Mác-ta, trong khi Giáo Hội mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Ngài dựa vào bài đọc một trong Sách Đệ Nhị Luật, khi Môisen nói rằng Thiên Chúa đã chọn chúng ta “từ muôn dân nước trên trái đất để tạo thành một dân riêng của chính Người.”

Đức Thánh Cha giải thích, Thiên Chúa được ca ngợi, vì “trong Trái Tim Chúa Giêsu, Người ban cho ta ân sủng để hân hoan cử hành mầu nhiệm cứu độ, và tình yêu Người dành cho chúng ta,” nghĩa là khi chúng ta tuyên xưng đức tin.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh vào hai từ ngữ trong bài đọc: “lựa chọn”, và “nhỏ bé”.

Lựa chọn

Đức Thánh Cha nói, lựa chọn không phải là chúng ta chọn Chúa, mà là Chúa đã tự biến mình thành “tù nhân” của chúng ta.

“Người đã tự gắn liền với đời sống chúng ta; Người không thể tự tách rời ra, Người đã tự mang gông cùm! Và người trung thành với thái độ này. Chúng ta được lựa chọn vì tình yêu, và đây là căn tính của chúng ta.”

Chúng ta có thể nói: “‘Tôi đã chọn tôn giáo này, tôi đã chọn…’ Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Không phải thế, các bạn đã không chọn. Chính Người đã chọn bạn, đã gọi bạn, và đã kết hiệp với bạn. Và đây chính là đức tin của chúng ta. Nếu chúng ta không tin điều này, chúng ta không hiểu sứ điệp của Chúa Kitô, chúng ta không hiểu Phúc Âm.”

Nhỏ bé

Nói về sự ‘nhỏ bé’, Đức Thánh Cha nhắc: Môisen cũng đã nói rằng Thiên Chúa chọn dân Ítraen vì “họ là dân nước nhỏ bé nhất trong mọi quốc gia.”

“Chúa yêu thương sự nhỏ bé của chúng ta, và vì lý do này Người đã chọn chúng ta. Và Chúa chọn những gì nhỏ bé, chứ không chọn những gì lớn lao. Và Người đã mạc khải cho những người nhỏ bé.”

“Và Chúa không chỉ chọn những người nhỏ bé, Người còn mạc khải cho họ; Chúa gọi những người nhỏ bé: ‘Hãy đến với Ta, tất cả những ai đang vất vả, gánh vác nặng nề, Ta sẽ cho nghĩ ngơi bồi dưỡng.’”

Đức Thánh Cha hỏi: Thế còn những người lớn mạnh, Chúa không gọi họ sao?”

“Trái tim Chúa mở rộng, nhưng những người này không nhận biết tiếng Chúa, vì họ không thể nghe được, vì lòng họ đầy những kiêu căng vị kỷ. Muốn nghe được tiếng Chúa, bạn phải làm cho mình nhỏ bé lại.”

Mầu Nhiệm Thánh Tâm Chúa

Đức Thánh Cha nói: “Mầu nhiệm Thánh Tâm Chúa không chỉ là một tấm thiệp cầu nguyện đối với những người ngoan đạo.”

Mà là “Trọng tâm của sự khải huyền, trọng tâm của đức tin của chúng ta, vì Chúa đã tự làm cho mình bé nhỏ, và đã lựa chọn cách này, để tự hạ mình, trút bỏ hết cho đến chết trên thập giá.”

Đức Thánh Cha nói: “Đây là sự lựa chọn những gì nhỏ bé, để cho vinh quang Chúa có thể được thể hiện.”

Đức Thánh Cha nhắc rằng: Trong Thánh Lễ hôm nay, chúng ta tôn vinh “một Trái Tim yêu thương, một Trái Tim lựa chọn, và trung thành. Một Trái Tim kết hiệp với chúng ta, mạc khải cho những người bé mọn, và tự làm cho mình nhỏ bé.”