Đổi đời được hiểu theo nghĩa tốt đẹp. Đổi đời mong đời có í nghĩa hơn, trong sáng, thêm tươi và trở thành con người hữu dụng cho xã hội và cho Giáo Hội. Con người tốt của Giáo Hội luôn tốt cho xã hội; trong khi người tốt của xã hội đôi khi nguy hại cho Giáo Hội. Tốt đạo chắc chắn tốt đời; nhưng có kẻ tốt đời lại báng đạo. Tốt cho cả đời lẫn đạo khi người đó vâng phục Thánh Thần Chúa hướng dẫn, Đấng mà toàn thể Giáo Hội mừng kính tuần này.

Thánh Thần là món quà vô cùng quí giá Đức Kitô nhiều lần hứa ban cho Kitô hữu. Thánh Thần sẽ hướng dẫn và chỉ bảo thêm cho Kitô hữu học hỏi, hiểu sâu rộng thêm những gì Đức Kitô đã truyền dậy.

Thánh Thần sẽ chỉ dậy Kitô hữu biết cách đối xử khi đối diện đau khổ, bách hại, cấm cách vì đức tin Lc 12,12. Thánh Thần là Đấng ban nguồn sống, nước trường sinh chính Đức Kitô nhận: Ta là nước hằng sống Gn 7,37-39.

Đức Kitô ban Thánh Thần cho Kitô hữu trong ngày Đức Kitô Phục Sinh và trong ngày lễ Ngũ Tuần khi Ngài thở hơi cho các môn đệ và nói: Hãy nhận lấy ơn Thánh Thần Gn 20,22.

Được tràn đầy ơn Thánh Thần các tông đồ mạnh dạn dấn thân trong việc rao giảng. Rao giảng việc Đức Kitô chịu chết, sống lại vinh quang. Thánh Phêrô ví nguồn sống Thánh Thần ban cho tạo nên một kỉ nguyên mới, kỉ nguyên của Tin Mừng Phục Sinh phát sinh bởi Đức Kitô sống lại đổi mới bộ mặt trái đất. Đổi mới bởi tin vào Đức Kitô Phục Sinh sẽ được Thánh Thần Chúa hướng dẫn Cv 2,17-18. Đổi mới bắt đầu từ con tim yêu mến nồng cháy tình yêu Chúa và mến tha nhân như Đức Kitô dậy. Từ đó họ sống Tin Mừng và chia sẻ, mang Tin Mừng Phục Sinh đến cho người khác chưa nhận biết Tin Mừng Phục Sinh.

Lễ Chúa Thánh Thần trong tiếng Hi Lạp có nghĩa là năm mươi. Kỉ niệm năm mươi ngày các Tông đồ nhận lãnh Thánh Thần Chúa. Giáo Hội mừng kính năm mươi ngày sau Phục Sinh và còn được biết đến như Chúa Nhật trắng vì trong ngày này các người mới gia nhập Giáo Hội mặc áo trắng mừng ngày lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy, họ trở nên tinh tuyền trong ánh sáng rực rỡ của Đức Kitô Phục Sinh.

Sách Tông Đồ Công Vụ 2,1-11 xác quyếtThánh Thần mở cõi lòng và tâm hồn các tín hữu để họ lắng nghe, học hỏi hiểu thêm về lòng từ bi Chúa. Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gởi tín hữu thành Corinto 1Cor. 12,3-7 loan báo bí tích Thánh Tẩy liên kết mọi Kitô hữu thành đại gia đình Chúa và Đức Kitô đồng hành với họ trên bước đường giữ đạo, giảng Tin Mừng. Chính Đức Kitô Phục Sinh sai các môn đệ đi rao giảng khi Ngài nói với các ông:

Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em Gn 19-23.

Thánh Thần Chúa khai mở một kỉ nguyên mới, kỉ nguyên của canh tân, hoà giải và kỉ nguyên của lòng tin. Kỉ nguyên của lòng tin bởi Đức Kitô về trời và đồng thời lại ước ao ở cùng Kitô hữu mọi ngày cho đến tận thế. Con mắt đức tin giúp nhận biết Đức Kitô Phục Sinh trong hành động bác ái, yêu thương, tha thứ. Con mắt đức tin giúp nhìn ra hình ảnh Đức Kitô Phục Sinh trong mọi người vì tất cả đều là anh chị em trong Chúa. Họ có thể khác chánh kiến, khác giai cấp, khác thể chế chính trị nhưng họ là người do Chúa tạo dựng. Vì thế để trở thành người tốt cho xã hội và Giáo Hội người đó cần được Thánh Thần Chúa hướng dẫn, cần có con mắt đức tin nhận ra hình ảnh Đức Kitô Phục Sinh trong anh chị em khác. Con mắt đức tin giúp nhận biết Thánh Thể là Thịt Máu thánh Chúa. Thánh Thể là nguồn sống cho tâm hồn và sức mạnh trợ giúp việc rao giảng Tin Mừng vì thế kết thúc Thánh Thể bằng lời chúc ra đi bình an, bình an trong việc rao giảng bởi rao giảng Tin Mừng luôn gặp chống đối và chúc ra đi bình an, làm nhân chứng sống động là điều cần cho mọi Kitô hữu.

Lm Vũđình Tường
TiengChuong.org