Dâng Hoa

Con dâng lên Mẹ nhánh sen,
Sen vàng bóng nước, dịu hiền phong lan.
Con còn ngắt cánh hoa vàng,
Hoa soan màu tím, vông vang sắc hường.
Mùa xuân có nụ hải đường,
Cánh hoa còn đọng hạt sương tinh tuyền.
Triều thiên của Mẹ uy quyền,
Sắc hoa cẩm chướng dịu hiền vô vi.
Màu xanh tà áo diệu kỳ,
Con dâng lên Mẹ lưu ly nghĩa tình.
Bồng bềnh sóng nước lục bình,
Thân con trôi dạt một mình đó đây.
Oải hương sắc tím trời mây,
Ô môi tươi thắm, huệ tây sắc hồng.
Con dâng hoa nắng trời đông,
Là bông hoa phượng chờ mong tháng ngày.

Paris, tháng Hoa 2017
Lê Đình Thông