Giáo Hội PHÁP ỦNG HỘ TÂN TỔNG THỐNG MACRON

Theo Nhật báo Công Giáo La Croix, trong cuộc bầu tổng thống vừa qua, có tới 62% người Công Giáo bỏ phiếu cho ông Macron, 71% trong số những tín hữu trung kiên. Tỷ lệ tham gia của người Công Giáo lên tới 78%.

Trong bài giảng, các vị linh mục đều nhắc nhở tín hữu làm tròn bổn phận công dân. Qua cuộc đầu phiếu vừa qua, các cử tri Công Giáo đã bác bỏ chính sách bài ngoại và bế quan tỏa cảng của bà Marine Le Pen.

Bài toán nan giải của tân tổng thổng Macron là làm sao có được đa số 577 ghế trong quốc hội. Cuộc bầu cử quốc hội sẽ diễn ra vào hai ngày 11 và 18/06 sắp tới.

Ngày 15/05, TT Macron sẽ công bố thành phần nội các thu hẹp, gồm 15 tổng bộ trưởng, 1/3 đến từ xã hội dân sự và được phân chia đồng đều giữa nam và nữ.

Paris, ngày 09/05/2017

Lê Đình Thông